INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dobrá správa pre škôlkarov!

Dobrá správa pre škôlkarov!

Petržalská samospráva sústavne hľadá všetky dostupné zdroje na financovanie väčších projektov, na ktoré vo svojom rozpočte nemá peniaze. Preto sa uchádzala o dotácie na vybudovanie odborných učební v základných školách, aj na rekonštrukciu priestorov v ZŠ Turnianska, kde by mohli vzniknúť štyri triedy pre škôlkarov. 

Z ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja prišla do Petržalky dobrá správa. Ministerstvo vyhovelo žiadosti petržalskej samosprávy a na rekonštrukciu priestorov v ZŠ Turnianska poskytne 360-tisíc eur. Finančná spoluúčasť našej mestskej bude vo výške 20-tisíc eur. V rekonštruovaných priestoroch tak pribudne 90 miest pre škôlkarov.

„Keďže pôjde najmä o práce v interiéri, s rekonštrukciou budeme môcť začať už skraja budúceho roka tak, aby sme na budúci školský rok mohli nové triedy otvoriť,“ povedal starosta Vladimír Bajan. Zostáva len veriť, že dovtedy pre nastávajúcich škôlkarov nájdeme aj učiteľky, kuchárky a upratovačky.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201