INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aj v Petržalke sú ŠPORTmaniaci

Aj v Petržalke sú ŠPORTmaniaci

Športový klub BENITIM prináša športy, ktoré idú za deťmi aj v Petržalke. V školách organizujú športové kurzy a kurzy s názvom ŠPORTmaniak, tanečné kurzy a lekcie angličtiny. Hlavnou myšlienkou je priniesť šport priamo k deťom, pričom deti nemusia nikde dochádzať a rodičia nemusia deti voziť na kurzy mimo školy. BENITIM pracuje s deťmi od 3 do 15 rokov. Okrem iného BENITIM organizuje víkendové kurzy pre deti a rodiny, tábory, rodinné podujatia.

ŠPORTmaniak je jedinečný zážitkový športový program, v ktorom deti trénujú viacero športov pod vedením profesionálnych trénerov. To im umožní vybrať si šport, ktorý im je najbližší a najprirodzenejší. Program absolvujú škôlkari a školáci v jednotlivých ZŠ v Petržalke. Široký výber športových aktivít ako sú GYMNASTIKA, KIN BALL, ATLETIKA, KARATE, JUDO, FITNES, ŠERM, FRISBEE, TENIS, FLORBAL, BEDMINTON, DODGEBAL, BASKETBAL, FUTBAL, HÁDZANÁ, POHYBOVÉ HRY, pomôžu deťom sa rozhodnúť, ktorému športu by sa v budúcnosti chceli venovať. Na konci programu rodičia získajú aj športový profil dieťaťa s odporúčaniami, aký šport je pre dieťa vhodný.

benitimtrener, sport, deti, telocvična

 ANGLO speaker

Deti sa učia od začiatku lekcie hovoriť v celých vetách a aj odpovedajú v celých vetách primeranie svojej úrovni. Ide o intenzívnu metodiku na posilnenie schopnosti rozprávať. Deti sú rozdelené do skupín podľa úrovne znalosti angličtiny a ich predispozícií. Deti v rámci hodiny nemusia premýšľať, ako slová pospájať, ale namiesto toho lektor venuje čas neustálemu opakovaniu vetných konštrukcií a ustálených fráz v rôznych variáciách, pri rôznych činnostiach a cez asociácie vnímané rôznymi zmyslami.

BENI dance

Počas program trénujú deti viacero tanečných štýlov v rámci školského roka. Pre ranný vek dieťaťa je veľmi vhodná metóda striedania tanečných štýlov, aby sa jeho postoj tela neprispôsobil len jednému tanečnému štýlu. Tým získa všestranný tanečný rozsah a základ pre ďalšie štýly. Počas tréningov si dieťa vyskúša moderný tanec, latino, hip hop, disko, klasiku, ľudovky, scénicky tanec/show dance, gymnastiku, rytmiku a tanečnú improvizáciu. Dieťa tréningami postupne spoznáva rôzne tanečné techniky. Na konci programu rodičia opäť dostanú presný tanečný profil dieťaťa s odporúčaniami.

A aké sú reakcie?

Medzi deťmi a rodičmi sa kurzy tešia veľkej obľube. Zároveň vyzdvihujú aj to, že športový klub sa venuje nielen škôlkarom a menším školákom, ale prináša rôzne pohybové aktivity aj pre tínedžerov.

“Spomínaný športový klub myslí aj na násťročných a vymýšľa pre nich športové aktivity. Neostáva len pri rečiach a písomných správach, že deti sú obézne a nešportujú,“ tvrdí Radka Martišová, ktorej dieťa absolvovalo kurz na ZŠ Tupolevova.

Spoluprácu si pochvaľujú aj samotné školy. „Spolupracujeme s Benitimom už niekoľko rokov. Rodičia sú spokojní a každoročne sa prihlasujú nové deti. Tréneri a lektori sú veľmi solídni ľudia, nemáme s nimi žiadne problémy. Lekcie neodpadávajú, učiteľky ŠKD sa neponosujú. Benitim nám pomáha aj s programom na školských akciách. V lete má u nás tiež tábory, zatiaľ sme vždy všetko vyriešili k spokojnosti oboch strán,“ povedal Miroslav Cisár, riaditeľ ZŠ Tupolevova.

benitimsportest

ŠPORT test

BENITIM prináša aj úplnu novinku na Slovensku a to osobnostné a športové testovanie detí. ŠPORT test je test osobnostných a fyzických predpokladov dieťaťa pre jednotlivé športy. Jednoducho povedané, tento test zistí, na ktorý šport by mali rodičia konkrétneho žiaka prihlásiť a akému športu by sa mal naozaj venovať v budúcnosti. Často sa stáva, že dieťa je postupne viac a viac demotivované výberom nevhodného športu.

Individuálny prístup

Športový klub prihliada na predpoklady a potreby dieťaťa, berie do úvahy povahové vlastnosti dieťaťa, ktoré prostredníctvom testu zisťuje. Prečo práve  povahové vlastnosti hrajú dôležitú úlohu? Sú totiž podmieňujúce pre výkon konkrétnych športov. Fyzické predpoklady idú ruka v ruke s povahovými vlastnosťami. Aby dieťa mohlo vykonávať nejaký druh športu, musí mať naň určité fyzické dispozície.

Kde  BENITIM pôsobí?

Jednotlivé kurzy pre deti sú v týchto školách v Petržalke: ZŠ Budatínska, ZŠ Dudova, ZŠ Turnianska, CZŠ Narnia, SZŠ Félix, CZŠ Gercenova, ZŠ Pankúchová, ZŠ Tupolevova. ZŠ Lachova.

Okrem týchto škôl pôsobí športový klub v rámci celej Bratislavy. Len za minulý rok tak absolvovalo 630 detí športové, tanečné kurzy a lekcie angličtiny pod taktovkou BENITIMU.

Viac informácii nájde na stránke www.benitim.sk.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky