INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Super škola pokračuje

Super škola pokračuje

Starosta Petržalky Vladimír Bajan spolu s predsedom Slovenskej akadémie vied Jaromírom Pastorekom slávnostne odomkli 25. októbra 2012 Petržalskú super školu. Bol to absolútne nový vzdelávací projektom pre všetkých žiakov druhého stupňa základných škôl bez rozdielu.

Postupne si získala sympatie u žiakov, rodičov a učiteľov, ktorí ocenili predovšetkým jej prínos pri upriamovaní pozornosti žiakov na rôznorodosť vedných oblastí v súvislosti s výberom budúceho povolania, ako aj prezentovanie najnovších vedeckých poznatkov a objavov najuznávanejšími odborníkmi v danej oblasti na Slovensku. Pridanou hodnotou celého projektu je aj možnosť žiakov ukázať tímového ducha a v trojčlenných tímoch vypracovať súťažné projekty pod vedením učiteľov. Súčasťou každého projektu je doplnková časť s názvom Ako som pomohol Petržalke, kde žiaci či už vyčistia priestranstvo pri škole či dome, pomôžu pri separovaní odpadu, vysadia kvietky alebo akýmkoľvek iným spôsobom prispejú k zatraktívneniu okolia, osvete medzi obyvateľmi alebo aj k zlepšeniu susedských vzťahov. Deväť víťazných tímov čaká trojdňový pobyt na zámku Smolenice, ktorý býva plný osobných stretnutí s vedcami, praktických ukážok a zážitkov pri výletoch do prírody s odborným výkladom. Každý člen víťazného tímu získa okrem toho aj hodnotné ceny. Najväčšou odmenou je však zverejnenie víťazných prác na petržalskej oficiálnej stránke. Projekt Petržalskej super školy zaujal pedagogických pracovníkov i v ostatných bratislavských mestských častiach a v tomto roku sa už na niektorých školách uskutočnili aj prvé prednášky.

 

V tomto školskom roku je pripravených opäť šesť prednášok, po dve pre šiestakov, siedmakov a ôsmakov a aj prednášky priamo na školách pre žiakov deviatych ročníkov. Bránu 3. ročníka Petržalskej super školy slávnostne pred zrakmi šiestakov odomknú  už 13. októbra o 10.00 h vo veľkej sále DK Zrkadlový háj. Pre veľký záujem príde o nevšedných materiáloch, pri ktorých sa nechal vedecký tím z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV inšpirovať prírodou, prednášať manažér pre vedu a výskum Dr. Ing. František Simančík. Z pripravovaných tém prezradíme, že budeme loviť vírusy, zaoberať sa pocitmi zvierat ale aj robotikou, zdravou výživou aj slovenským pravopisom. Absolútne jedinečná bude prednáška, kedy prídu petržalským žiakom o svojich zážitkoch z Ekvádoru porozprávať víťazi súťaže organizovanej SAV pre stredné školy. Stredoškoláci, ktorí strávili jeden mesiac v jednom  z najrôznorodejších pralesov na svete v biosferickej rezervácii Sumaco. Tam pomáhali monitorovať nikdy nevidené druhy živočíchov a opisovať ich. Stredoškoláci navštívili pohorie Andy, rovník, videli ako vzniká jantár, ale spoznali aj domorodú kultúru a nadviazali kontakty s ekvádorskými študentmi.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky