INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Skrášľujeme areál školy

Skrášľujeme areál školy

Základná škola Pankúchova 4 sa usiluje vytvárať žiakom príjemné prostredie v triedach, na chodbách a v iných školských priestoroch. V ostatnom čase sme pristúpili ku skrášľovaniu školského dvora, ktorý využívajú žiaci na pobyt cez hlavnú prestávku a pri rôznych akciách školy súvisiacich s výchovno-vyučovacím procesom. Deti z ŠKD tam trávia čas pri voľnom pobyte na vzduchu a pri pestrých voľnočasových  aktivitách.

Za účasti rodičov s deťmi a zamestnancov školy sme sa pustili do opravy a natierania oplotenia časti školského areálu. Niekoľko poškodených dielcov sme museli nahradiť novými a doplnili sme na plote chýbajúce pláty. Žiaci vyšších ročníkov začali 11. septembra v rámci predmetu Rodina prakticky odstraňovať z oplotenia hrdzu. Prvú veľkú brigádu na odstraňovaní hrdze a natierania plota základnou farbou sme zorganizovali počas sviatku 15. septembra. Na brigáde sa zúčastnilo veľmi veľa rodičov s deťmi a niektorí zamestnanci školy. Rodičia pri natieraní plota spomínali na svoje školské časy, väčšie detváky im pomáhali a menšie sa za veľkého džavotu hrali a naháňali pred školou. Brigády pokračovali ďalšie pracovné dni po skončení pracovného času. Kto mohol, zapojil sa. V sobotu, 19. septembra, bol opäť krásny deň, ktorí sme mnohí využili na natieranie plota už vrchnou farbou. Podľa toho, ako práce pokračovali, sme predpokladali, že oplotenie bude natreté dvoma vrchnými vrstvami minulú sobotu. Zlé počasie však prerušilo naše zámery. Veríme, že nasledujúce dni prinesú krásne počasie babieho leta, a natieranie oplotenia úspešne dokončíme.

plot, natieranie, ZŠ pankúchova, čistota, rekonštrukcie

Ďakujem úprimne všetkým, ktorí priložili ruky k dielu a pomáhali pri premene hrdzavého a ošarpaného oplotenia časti školského areálu na žiariaci žltozelený pás. Prispeli tak nielen ku skrášleniu školského dvora ale aj tejto časti našej Petržalky.

Mgr. Štefan Rác,

riaditeľ ZŠ Pankúchova 4

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky