INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Pre malých tanečníkov

Pre malých tanečníkov

Rodičia majú možnosť prihlásiť svoje dieťa do unikátneho rozvojového centra, ktorého hlavnou úlohou je choreografický rozvoj. Špeciálne vypracovaný program obsahuje okrem choreografie hodiny s fyzioterapeutom, prácu s rytmikou a hereckým umením. Hodiny sa konajú v malých skupinách s individuálnym prístupom ku každému dieťaťu. Vybrať si môžete buď skupinové alebo individuálne hodiny.

V Akadémii Anora sa špecializujú na výučbu detí a kladú dôraz na ich raný rozvoj, preto sem môžete prihlásiť svoje dieťa už od 3 rokov. Učiť sa bude od úžasných pedagógov a profesionálov. Dôraz sa kladie na formovanie výrazovosti pohybov a rytmického cítenia, na správne a pekné držanie tela. Výučba sa zameriava na rozvoj kreativity v druhoch choreografických aktivít dostupných deťom, rozvoj hudobného sluchu a rozvoj záujmu o systematické choreografické vzdelávanie.

centrum

Pri kúpe permanentky na väčšie množstvo hodín dostanete značnú zľavu.

Program:

Deti vo veku 3-5 rokov – hodiny tanca (rytmika, tanec, hravé aktivity postavené na základe psychologických cvičení – 45 min.)

Deti vo veku 5-9 rokov – hodiny tanca (rytmika, choreografia + herecké umenie na základe psychologických cvičení – 45 min.)

(upr)

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201