INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dôvera je pre nás dôležitá

Dôvera je pre nás dôležitá

„Najviac nás teší, keď ľudia zo sídliska prichádzajú so svojimi nápadmi a zapájajú sa do komunitných akcií, napríklad, keď sme sadili stromy alebo spolu upratovali ihrisko. Alebo teraz majú chalani zo sídliska tanečnú skupinu, ktorá tento rok urobila program na oslavu Dňa detí. To je veľká zmena – na začiatku sme hlavne ponúkali aktivity my pre sídlisko a teraz už časť z nich plánujeme a robíme spolu,“ hovorí Petra Hricová z Komunitného centra Kopčany, ktoré zastrešuje organizácia Ulita. Centrum na petržalskom sídlisku Kopčany funguje už dlhých desať rokov.

Aké bolo prijatie na sídlisku – s otvorenou náručou či skôr nedôverčivé?

Keď sme na sídlisko pred 10 rokmi prišli, bolo to úplne iné ako teraz. Ľudia nás nepoznali, takže v podstate neverili, že by to mohlo vôbec fungovať. Preto sme prvé tri mesiace najskôr zisťovali, čo by mladí ľudia chceli. To bolo na jeseň 2003. Potom sme vo februári 2004 otvorili nízkoprahový klub, kde mohli mladí ľudia tráviť čas, zahrať si stolný futbal alebo šípky, prebrať s pracovníkmi, čo potrebujú, alebo len tak vypnúť.

Aké vzťahy máte s obyvateľmi sídliska dnes?

Rôzne. Veľa ľudí zo sídliska služby komunitného centra využíva, niektorí sú, naopak, kritickí alebo ich naše aktivity nezaujímajú. Ale myslím, že vo všeobecnosti je Ulita prijímaná dobre. Hovorí o tom hlavne počet kontaktov s deťmi a mladými ľuďmi, to, že využívajú naše služby opakovane, alebo že sa prídu poradiť o dôležitých témach, ktoré aktuálne riešia. Často to býva o zvládaní školy, hľadaní brigády alebo práce či o partnerských vzťahoch.

Je pri takejto práci potrebné udržiavať odstup alebo fungujete na kamarátskej báze?

V istom zmysle oboje – služba funguje profesionálne, s odstupom, ktorý nám dáva možnosť riešiť aj zamotané situácie, dodržiavame etický kódex a zachovávame dôvernosť informácií, ktoré sa dozvieme. K deťom a mladým ľuďom sa ale správame neformálne a priateľsky, inak by to ani nemohlo fungovať.

ulita1

Môžete vysvetliť čo je to – komunitné centrum?

Budem hovoriť o tom našom – Komunitnom centre Kopčany – lebo komunitné centrá môžu mať rôzne podoby. Naše služby sú určené hlavne deťom, mladým ľuďom a ich rodičom a je to mix voľnočasových, poradenských a vzdelávacích aktivít. Snažíme sa mať nejakú aktivitu pre každú vekovú skupinu medzi 5 a 20 rokmi. Zároveň sa rozprávame s ľuďmi na sídlisku, čo by potrebovali zmeniť, a snažíme sa to tlmočiť kompetentným ľuďom zo samosprávy. Od roku 2010 sme takto riešili hlavne tému chýbajúcich plôch na hranie a šport na sídlisku. V tom nám petržalská samospráva veľmi pomohla. Aktivity robíme v klubových priestoroch a trikrát v týždni nás môžu ľudia stretnúť aj vonku na sídlisku. Viac sa o našich aktivitách dočítate na www.ulita.eu.sk

Koľko ľudí je v OZ Ulita nastálo a koľko máte spolupracovníkov?

V Ulite je na rôzne typy úväzkov momentálne zamestnaných 5 ľudí, ďalší pracujú prostredníctvom dohôd alebo ako dobrovoľníci. Profesionálne pracovníčky na úväzok si môžeme „dovoliť“ vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácií pre deti Slovenska, kde sa môžeme spoľahnúť na dlhoročnú spoluprácu a aj na to, že sľúbené financie prídu vždy načas. Celkovo má náš tím 20 ľudí. Veľmi narástol v priebehu času, ale rovnako rástol aj počet aktivít na sídlisku. Teraz rozširujeme niektoré aktivity terénnej sociálnej práce vďaka podpore z grantu eea cez program Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizujú Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a Nadácia Socia a vďaka ktorému dokážeme túto službu ďalší rok a pol financovať. Tiež sa snažíme dokončiť projekt športového ihriska pre mládež, ktoré sa nám čiastočne podarilo postaviť minulý rok s veľkou podporou mestskej časti Petržalka a nadácii. Stále nám však chýbajú financie na jeho úplné dokončenie.

Zmenili sa vaše ciele za desať rokov existencie?

Hlavne sa zmenila skupina, pre ktorú sú služby určené. Na začiatku fungovania centra sme vytvárali aktivity pre mladých ľudí od 15 do 19 rokov. Teraz sa oveľa viac venujeme aj mladším vekovým skupinám, časom pribudli aj predškoláci. Vyplynulo to z dopytu na sídlisku – stretávali sme sa s tým, že niektoré deti zažívali školské neúspechy už v prvých ročníkoch a rodičia im s tým nestíhali alebo nevedeli pomôcť. Zároveň sa časom podarilo oveľa viac zapojiť rodičov alebo iných dospelých zo sídliska, fungujeme viac komunitne. Tiež sme začali riešiť zmeny vo verejnom priestore…ihrisko, lavičky, koše, stromy…, lebo sme pochopili, aký veľký vplyv to má na kvalitu života.

Čo považujete za najväčšie úspechy za tých desať rokov?

My sa asi najviac tešíme z malých zmien pri konkrétnych deťoch – že niekto, kto je utiahnutý, sa naučí hovoriť o tom, čo potrebuje, a naopak – niekto, kto sa rýchlo nahnevá a veľa kričí, sa naučí komunikovať aj inak, že sa deťom začne dariť v škole… Ale je hrozne ťažké povedať, koľko z toho je náš vplyv. Často je to kombinácia dlhodobej práce a napríklad toho, že sa zmení prístup učiteľky v škole, rodič má zrazu na dieťa viac času a zároveň dieťa dozreje, vtedy sa zmeny ukážu pomerne rýchlo. –

Akým aktivitám ste sa venovali cez leto?

V júli sa uskutočnila 2-týždňová predškolská prípravka, kde sa deti intenzívne pripravovali na nástup do školy a za svoju snahu sa mohli vždy na konci týždňa zúčastniť na výlete. Pre rodičov s malými deťmi sme organizovali letné pikniky, ktoré nám ale párkrát prekazilo počasie. A minulý týždeň sa skupina zo sídliska vrátila z 2-týždňového medzinárodného stretnutia mládeže v španielskej Malage, ktoré sa točilo okolo témy „otvorených/zatvorených dverí pre mladých ľudí“. Takže programu bolo dosť.

ulita3

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky