INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Všetci za jedného – jeden za všetkých

Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom pomáha obetiam domáceho násilia dostať sa von z kruhu násilia a začať nový život, deťom s CAN syndrómom a rodinám v krízovej rozvodovej situácii. Deti, ktoré sa ocitnú v takejto zložitej životnej situácii, majú traumatizujúce zážitky a potrebujú pomoc na ich spracovanie. Mnohé z nich navštevujú individuálne psychologické sedenia, ako aj skupinové formy terapií.

Vďaka finančnej pomoci Nadácie pre deti Slovenska a grantovému programu Hodina deťom, sa nám aj tento rok darí plniť aktivity v prospech detí, ktoré to potrebujú. Projekt s názvom Všetci za jedného – jeden za všetkých sme spustili spolu so začiatkom školského roku 2012/2013 a skončil sa v momente, keď sme celoročnú prácu zavŕšili víkendovým pobytom pre matky s deťmi. Vďaka projektu je deťom ponúkaný skupinový detský program, v rámci ktorého môžu deti každomesačne navštevovať muzikoterapiu, tvorivé dielne či detskú skupinku. Deťom prinášajú uvoľnenie, učenie sa spolupráce, budovanie vlastného sebavedomia a zdravé trávenie voľného času v rámci rovesníckej skupiny.

V rámci pravidelných aktivít má tento rok asi najväčší úspech muzikoterapia, vedená OZ Zvuky cez ruky. Deti hrajú na rôzne veľkých bubnoch, fľašiach a iných hudobných nástrojoch. Celá skupina detí je vedená odborníkom Mgr. Antonom Gúthom a deti si spoločné hranie užívajú. „Už po pár minútach sa z miestnosti plnej detí ozýva harmonické bubnovanie a utícha rozprávanie detí. Stáva sa z nich jeden veľký orchester. Využitie hudby a hrania na nástrojoch umožňuje deťom prejaviť svoje pocity a komunikovať prostredníctvom hudby. Aj tí, ktorí boli dosiaľ v skupine tichší či utiahnutejší si tak ľahko nájdu svoje miesto a zapoja sa do nej prostredníctvom hudby.“

Ostatné skupinové aktivity sú pripravované a vedené dobrovoľníkmi (väčšinou študentmi a študentkami VŠ v sociálnych odboroch). „Prináša mi to veľa nových skúseností a popri škole je to dobrá prax pre moju budúcnosť. Deti vedia pracovať veľmi kreatívne, niekedy nás prekvapí, ako sa zmení náš plán oproti pôvodnému, ale vždy spoločne tento čas dobre využijeme. Tento rok nás síce nečaká detský tábor, ale potešil nás letný pobyt s viacerými aktivitami,“ hovorí dobrovoľníčka z OZ Pomoc ohrozeným deťom.

Každý dobrovoľník prejde niekoľkými školeniami, kým začne s deťmi pracovať a neskôr si svoju prácu overuje na supervízii (stretnutí s odborníčkou – kolegyňou, kde spoločne riešia vzniknuté situácie, s ktorými si v danej chvíli nevedeli rady). „Tento rok sa nám podarilo zabezpečiť pre dobrovoľníkov dvojdňové školenie v krízovej intervencii. Tá je pre nich potrebná v rámci ich ďalších aktivít, ktorými sú preventívne besedy o domácom násilí na ZŠ v Bratislave. Zvyknú sa na nich obracať deti s rôznymi druhmi problémov a vtedy potrebujú vedieť adekvátne reagovať a udržať si dôveru dieťaťa.“

Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom sa venuje tejto cieľovej skupine už 17 rokov. Napriek tomu, že už odvtedy na území Bratislavy vznikli viaceré krízové strediská poskytujúce služby obetiam domáceho násilia, dopyt po týchto službách stále neklesá. Je potrebné stále o tejto téme informovať, aby sa odhalilo čo najviac prípadov a poskytla sa im účinná pomoc.

Sme vďační, že Nadácia pre deti Slovenska nás už dlhoročne podporuje a tešíme sa na nový školský rok a s ním prichádzajúce nové aktivity.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky