INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Hasíme to, čo najviac páli

Hasíme to, čo najviac páli

Viac ako štyritisíc detí nastúpilo v pondelok do petržalských základných škôl. Do 32 tried si zasadne takmer 630 prvákov, ktorí od starostu Petržalky Vladimíra Bajana dostali malý darček v podobe knižky. V tomto školskom roku nastúpilo do 11 základných škôl a 217 tried 4 190 detí. Z celkového počtu by sa malo 124 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami učiť v 13 špeciálnych triedach – 19 materských škôl otvorí 104 tried pre 2 397 detí. Z toho sú 4 špeciálne pre 36 detí s diagnózou autizmus, s ľahkým mentálnym postihom, alebo s poruchami výživy. Samospráva počas prázdnin investovala najmä do rekonštrukcie striech, vstupných priestorov, schodísk, osvetľovacích telies a hygienických zariadení. „Celkové náklady na nevyhnutné opravy v školských zariadeniach sú viac ako pol milióna eur. Zahasíme však len to, čo nás najviac páli. Kvôli tzv. solidarite s menšími mestskými časťami prišli Petržalčania aj tento rok o viac ako 600 tisíc eur. Tie mohla samospráva použiť na zvýšenie úrovne školských zariadení. Dane Petržalčanov však míňajú iné mestské časti. Rovnako nás štát tlačí stále do ďalšieho šetrenia, keďže jemu sa šetriť nedarí, čo už samospráva považuje za likvidačné,“ skonštatoval Vladimír Bajan. Úver vo výške 5 miliónov eur, ktorý si samospráva vzala v roku 2009, použila na výmenu okien a zateplenie striech, aby sa ušetrili náklady na bežnú prevádzku.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201