INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Detská pobočka miestnej knižnice je na novej adrese

Detská pobočka miestnej knižnice je na novej adrese

Starosta Petržalky Vladimír Bajan privítal spolu s riaditeľkou Hanou Závodnou prvákov na Základnej škole Dudova 2 a popriali im úspešný začiatok v ich novom školskom živote. Prestrihnutím pásky – aj s krstnou mamou, akademickou maliarkou Danou Zacharovou a štvrtákmi – následne otvorili nové priestory detskej pobočky miestnej knižnice.

Pobočku pre deti a mládež sa petržalskej samospráve počas prázdnin podarilo presťahovať z pivničných priestorov na Ambroseho ulici práve do priestorov základnej školy na Dudovej. „Som rád, že aj týmto spôsobom sa nám darí spájať školy a knižnice, v Petržalke je toto už druhá pobočka sídliaca v priestoroch základnej školy, kde ju deti majú na dosah,“ povedal starosta Vladimír Bajan. Vhodnejšie priestory našla mestská časť po vzájomnej dohode medzi školou a knižnicou. „Budeme tak bližšie k deťom, mládeži, ich rodičom aj pedagógom, čo nám umožní poskytovať kvalitnejšie služby a rozvíjať spoluprácu miestnej knižnice a základných a materských škôl v oblasti výchovy a vzdelávania,“ povedala riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Katarína Bergerová. Knižničný fond obohatila knihami aj spisovateľka Lena Riečanská, ktorá s riaditeľmi partnerských knižníc Bratislavy popriala novej pobočke hlavne veľa malých čitateľov.

Bajan otvara knižnicu na ZŠ Dudova

V novovytvorenom priestore je nainštalovaná aj jedna zo štyroch počítačových a projekčných zostáv zakúpená pre detské pobočky vďaka podpore grantového systému Ministerstva kultúry SR.

Dudova 2013 (8)

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201