INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Deťom otvorené!

Deťom otvorené!

Hry, bláznivé súťaže, výtvarné ateliéry, karaoke, keramické dielničky, tanečné a hudobné vystúpenia, maľovanie na tvár, maľovanie na asfalt a iné atrakcie. Kultúrne zariadenia Petržalky pripravili prezentáciu aktivít a kurzov v školskom roku 2013/2014. Deň otvorených dverí bude 13. septembra o 14:00 v exteriéri pred CC Centrom na Jiráskovej 3 v Petržalke ( v prípade nepriaznivého počasia v ateliéroch a interiéroch CC Centra). Vstup zdarma.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201