INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Naučiť lepšie, odmeniť viac bude pokračovať

Naučiť lepšie, odmeniť viac bude pokračovať

Do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac, ktorý v minulom školskom roku ponúkla učiteľom základných škôl samospráva, sa zapojilo 18 učiteľov. O 100 eur mesačne si prilepšili pedagógovia, ktorí prišli s projektom obsahujúcim inovatívnosť v poznatkoch, spôsoboch, metódach a využívaní informačných komunikačných technológií. Najaktívnejšia bola ZŠ Turnianska a najviac bodov získali projekty učiteľov z Budatínskej, Černyševského a Dudovej, ktoré sa zamerali na rozvoj čitateľskej gramotnosti a čítanie s porozumením.

školáci v triede

Cieľom programu je motivovať učiteľov k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu, nakoľko existuje viac problémov, ktoré ovplyvňujú vzdelávací proces, jeho výsledky, ako aj samotný priebeh výučby a mieru spokojnosti učiteľov, ale aj žiakov a ich rodičov. Medzi také patrí výrazný rozdiel medzi platmi pedagógov v porovnaní s priemerným platom v Bratislavskom kraji, či fluktuácia učiteľov z verejných škôl do škôl s inými zriaďovateľmi alebo do iných profesií. Aj tento rok vyčlenila samospráva 22,5 tisíc, ktorými chce motivovať svojich učiteľov k zavádzaniu a uplatňovaniu projektov inovácií vo výučbe. Učitelia si týmto spôsobom navzájom pomáhajú pri tvorbe názornejšej a pre deti atraktívnejšej formy odovzdávania vedomostí. Ďalším benefitom programu je, že najlepšie projekty budú postupne začlenené do vyučovacieho procesu aj na ostatných školách. Tento rok rozšírili kritériá podporených projektov o posilnenie prevencie proti xenofóbii, rasovej, etnickej a národnostnej neznášanlivosti a fašizmu.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201