INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Naučiť lepšie, odmeniť viac bude pokračovať

Naučiť lepšie, odmeniť viac bude pokračovať

Do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac, ktorý v minulom školskom roku ponúkla učiteľom základných škôl samospráva, sa zapojilo 18 učiteľov. O 100 eur mesačne si prilepšili pedagógovia, ktorí prišli s projektom obsahujúcim inovatívnosť v poznatkoch, spôsoboch, metódach a využívaní informačných komunikačných technológií. Najaktívnejšia bola ZŠ Turnianska a najviac bodov získali projekty učiteľov z Budatínskej, Černyševského a Dudovej, ktoré sa zamerali na rozvoj čitateľskej gramotnosti a čítanie s porozumením.

školáci v triede

Cieľom programu je motivovať učiteľov k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu, nakoľko existuje viac problémov, ktoré ovplyvňujú vzdelávací proces, jeho výsledky, ako aj samotný priebeh výučby a mieru spokojnosti učiteľov, ale aj žiakov a ich rodičov. Medzi také patrí výrazný rozdiel medzi platmi pedagógov v porovnaní s priemerným platom v Bratislavskom kraji, či fluktuácia učiteľov z verejných škôl do škôl s inými zriaďovateľmi alebo do iných profesií. Aj tento rok vyčlenila samospráva 22,5 tisíc, ktorými chce motivovať svojich učiteľov k zavádzaniu a uplatňovaniu projektov inovácií vo výučbe. Učitelia si týmto spôsobom navzájom pomáhajú pri tvorbe názornejšej a pre deti atraktívnejšej formy odovzdávania vedomostí. Ďalším benefitom programu je, že najlepšie projekty budú postupne začlenené do vyučovacieho procesu aj na ostatných školách. Tento rok rozšírili kritériá podporených projektov o posilnenie prevencie proti xenofóbii, rasovej, etnickej a národnostnej neznášanlivosti a fašizmu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky