INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

V knižnici čítajú deťom večerníčky

V knižnici čítajú deťom večerníčky

BRATISLAVA 31. júla (SITA) – Čítania večerníčkov pre najmenších spojené s premietaním už prečítanej rozprávky sú súčasťou akcie s názvom Večerníček naživo, ktoré pre svojich čitateľov pripravuje miestna knižnica v bratislavskej mestskej časti Petržalka.

Ako ďalej informuje knižnica na svojej oficiálnej internetovej stránke, cez školské letné prázdniny je podujatie v pondelok od 18:00 do 19:00. V stredu a vo štvrtok čítajú dopoludnia, od 10:00 do 11:00, podujatie je na pobočkách Turnianska 10, Prokofievova 5 a Vavilovova 24. Cieľom akcie je vzbudiť záujem rodičov a detí v predškolskom veku o čítanie a knižnicu. Knihovník pripraví knihy s rozprávkami, počítač a dataprojektor, v čitárni knižnice prečíta rozprávku a potom bude premietať. Cieľovou skupinou sú deti v predškolskom veku.

knihy

Knižnica tiež pre svojich čitateľov počas leta organizuje výstavy, vedomostné hry i súťaže. Začiatkom augusta pri petržalskom Technopole pripravujú ďalšie podujatie s názvom Knižný kolotoč, čo je ponuka vyradených a prebytočných kníh z fondu knižnice. Všetky informácie o podujatiach knižnice počas letných prázdnin nájdu záujemcovia na internetovej adrese www.kniznicapetrzalka.sk.

Miestna knižnica Petržalka je rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava – Petržalka. Organizačne sa Miestna knižnica Petržalka člení na desať pobočiek, ktoré slúžia deťom, mládeži a dospelým. Jedna z pobočiek má špeciálne náučno-odborné zameranie.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201