INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Farebná oslava rôznorodosti

Farebná oslava rôznorodosti

„Rôznorodosť je bohatstvom, z ktorého pramení pestrosť nášho života a vzájomné obohacovanie. Inšpiruje nás, učí nás tolerancii, pomoci bez zásluh a dôležitosti úprimných vzťahov, ktoré držia svet pohromade,“  hovorí riaditeľka PSC Impulz Jana Mareková. Pracovno-socializačné centrum Impulz je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Bolo založené Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke. Partnerstvá s organizáciami a inštitúciami, s ktorými spolupracuje, zúročilo aj tento rok v polovici júna slávnostným večerom, na ktorom zároveň ocenilo tých, ktorí mu počas predchádzajúceho roku podali pomocnú ruku. Keďže minulý rok zmenili dramaturgiu tohto tradičného večera, spýtali sme Jany Marekovej, či tohtoročný splnil ich predstavu:

Vystúpenie klientov PSC Impulz

„Tento rok sme ´odpremiérovali´ II. ročník muzikálu FARBY. Vzhľadom k jeho úspešnosti v roku 2016 sme sa rozhodli toto hudobno-dramatické  predstavenie prezentovať každý rok, vždy s inými protagonistami jednotlivých farieb, či už zo základných škôl, občianskych združení, centier voľného času, DSS alebo firiem. Ústredným motívom predstavenia je oslava rôznorodosti. Každú farbu umelecky stvárni iná organizácia vlastným, jedinečným spôsobom – tancom, pantomímou, dramatickou etudou alebo inou kreatívnou formou. V tohtoročnom predstavení svoju šikovnosť a kreativitu predviedli v rámci svojich farieb – rodinné centrum Prešporkovo, ZŠ Turnianska, ZŠ a MŠ sv. Uršule, 1. TK Senior Bratislava, Impulz, ZPMP v Petržalke a Opatova group. Počas záverečnej skladby všetci účastníci vytvorili jednu spoločnú, pestrofarebnú paletu ako metaforu harmónie našich odlišností. Reakcie na predstavenie boli veľmi pozitívne, čo nás veľmi teší…

Podľa čoho vyberáte organizácie, ktoré pozývate účinkovať v programe?

Vzhľadom k samotnému zámeru tohto predstavenia sa snažíme o to, aby v ňom vystupovali protagonisti rôznych vekových kategórií z rôznych prostredí a ľudia so zdravotným a iným znevýhodnením. V roku 2018 by sme radi  oslovili školy, centrá a firmy v Petržalke.

Oceňovanie firiem

Čím si firmy  a inštitúcie zaslúžia  vaše ocenenie, môžete povedať konkrétny príklad pomoci či podpory?

Ocenenie „Očko do siete“ (vysoká sviečka s logom kampane) a Certifikát „Firma priateľská k ľuďom s postihnutím“ udeľujeme firmám a jednotlivcom raz do roka, v júni, na našom kultúrnom podujatí UROBME RADOSŤ SEBE A INÝM na základe splnenia jedného z kritérií – vytvorenie podporujúceho prostredia pre ľudí so znevýhodnením, poskytnutie odborných konzultácií pro bono, dobrovoľníctvo, venovanie podielu zaplatenej dane, zadanie zákazky pre chránené dielne, náhradné plnenie alebo pomoc s materiálnym, technickým alebo priestorovým vybavením.

Spoločná tancovačka na záver

Mesto Bratislava si v minulom roku u nás objednalo 200 ks ovocných sviečok, advokátska kancelária nám poskytuje podporu pri riešení právnych otázok týkajúcich sa našej činnosti a vzťahov s inými subjektmi, občianske združenie Dúha pre nás zorganizovalo charitatívny Vianočný večer v Zichyho paláci, Firma Jaguar Land Rover Slovakia na svojom Mikuláškom večierku predala naše prírodné sviečky za 1 900 eur, firma Ralf Monitor zrealizovala objednávku sviečok v našej chránenej dielni a zabezpečila jej ďalšiu propagáciu, pobočka VÚB na Dlhých dieloch v rámci zamestnaneckých projektov Nadácie VÚB zorganizovala s našimi klientmi kreatívne predvianočné popoludnia, na ktorých spoločne vyrobili niekoľko druhov sezónnych ozdôb. Vďaka týmto aktivitám sme získali od Nadácie VÚB 3 000 eur na ďalšie workshopy. Lucia Blanáriková je mladá dizajnérka, ktorá s nami spolupracuje už tri roky. Je nielen autorkou propagačných materiálov organizácie, obalovej techniky výrobkov, grafického návrhu „Očka do siete“ a certifikátov, ale aj originálnej – po jednotlivých krokoch ilustrovanej – kuchárskej knihy písanej v ľahko čitateľnom štýle, ktorá získala niekoľko medzinárodných ocenení.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416