INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zelená trieda

Zelená trieda

Dlhé roky nás, zamestnancov materskej školy, trápil nevyužitý priestor takpovediac priamo v strede budovy – átrium. A tak, keď prišla výzva Nadácie Volkswagen zapojiť sa do ich grantového programu „Zelené vzdelávanie“, chopili sme sa príležitosti a spolu s rodičmi, zamestnancami Volkswagenu a  Janou Hrehorovou, členkou našej Rady školy sme napísali projekt s názvom „Zelená trieda“. Veľké naše nadšenie a radosť nastala vo chvíli, keď sme sa dozvedeli o podpore a získaní grantového finančného príspevku.

ms strecnianska, atrium

Nevyužité átrium sa postupne začalo premieňať za pomoci všetkých zainteresovaných (zamestnanci MŠ, rodičia detí, MC Budatko, OZ Všestranko) na priestor vhodný pre zážitkové učenie detí, na overovanie si teoretických poznatkov z oblasti rastlinnej a živočíšnej ríše. Každá trieda, my ich máme 7, dostala do starostlivosti svoj záhon, v ktorom si vysadili obľúbenú zeleninu, ovocie, bylinky, ale aj kvietky. Vytvorili si priestor aj pre chovateľský kútik, v ktorom deti pozorujú vývoj motýľa, slimáka afrického, alebo ako pomáha dážďovka rastlinnej ríši.

atrium MŠ STrečnianska

Ďalšia etapa projektu spočíva v spoznávaní čo je recyklácia rastlinného a živočíšneho odpadu, ako a prečo je dôležité chrániť, používať a podporovať životné prostredie. Deti sa postupne učia vážiť si to, v akom prostredí vyrastajú. Miestna komunita ľudí, OZ Všestranko, sa venuje práve ochrane životného prostredia a spolu s MC Budatko nielen že pomohli pri revitalizácii školského dvora, ale aj hravou formou priblížili deťom ako separovať odpad, ako sa správať ekologicky.

deti, sadenie

Čaká nás ešte záverečná časť projektu – zber „úrody“, výsledok starostlivosti o triedne mini záhradky. Realizácia projektu nielen spestrila život detí v MŠ, ale významne ovplyvnila efektivitu edukačného procesu.

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa nevyužitý priestor materskej školy zmenil na zelenú oázu, v ktorej deti dostávajú odpovede na zvedavé otázky a učia sa chápať základné prírodovedné pojmy.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.