INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zdravé deti v zdravom prostredí

Zdravé deti v zdravom prostredí

Zdravie detí je v práci pedagógov Základnej školy Holíčska 50 dôležitou témou. V rámci školského prostredia bolo realizovaných mnoho zaujímavých aktivít, ktoré svojím obsahom a zameraním mali za cieľ výchovu žiakov k aktívnemu a zdravému životnému štýlu, a tým aj k upevneniu ich zdravia. Veľkú pomoc nám pri rozvíjaní týchto školských aktivít poskytla ČSOB Nadácia, s ktorej finančnou pomocou sme obnovili priestory prírodovednej učebne, vysadili zeleň v interiéri školy, čím sme ozdravili a sfunkčnili jej vnútorné priestory pre ďalšie aktivity s týmto zameraním.

Atraktívnou formou – praktickými činnosťami, hrami, súťažami a vrstovníckym vyučovaním sme uskutočnili mnoho aktivít, ktoré mali za cieľ viesť žiakov I. aj II. stupňa k uvedomeniu si hodnoty zdravia, ku správnym návykom a zodpovednosti voči vlastnému zdraviu. Každou aktivitou sme sa ich snažili viesť k bezpečnému správaniu sa, ale aj nutnosti a schopnosti poskytnúť prvú pomoc. Poukazovali sme na nutnosť pitného režimu, ako neoddeliteľnej súčasti zdravého životného štýlu. Aktívnym spoločným prístupom detí a pedagógov sme vysadili nové rastliny a dreviny v interiéri a exteriéri školy.

Vydarenou aktivitou bolo zorganizovanie súťaže medzi žiakmi vo varení, kde podmienkou boli nielen chutné a esteticky servírované jedlá, ale najmä využitie zdravých potravín, ktoré v konečnom dôsledku hodnotili profesionálky, tety kuchárky. Spoluprácu medzi deťmi sme podporovali aj v súťažiach a interaktívnych prezentáciách „Hravo ži zdravo“, ktoré pripravili starší žiaci pre svojich mladších kamarátov.

Zdravie detí sme podporovali aj ich zapájaním do mnohých športových aktivít a súťaží v rámci mestskej časti, kde sme dosahovali kvalitné umiestnenia. Nezabúdali sme aj na pobyt našich žiakov na čerstvom vzduchu v prírode, kde sme ich aktivity a aktívny prístup k prírode cibrili v rámci turistických krúžkov na obidvoch stupňoch školy.

Jozef Varga, riaditeľ školy

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky