INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vzácna návšteva

Vzácna návšteva

Občianske združenie Brána do života, ktoré už pätnásť rokov poskytuje útočisko pre deti a obete domáceho násilia, navštívil predseda Parlamentu Nórskeho kráľovstva Olemic Thommessen. V rámci svojej návštevy Slovenska si prišiel pozrieť fungovanie Bezpečného ženského domu, ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

daniela gáliková

Počas svojej približne 30-minútovej návštevy si Olemic Thommessen prezrel priestory Bezpečného ženského domu a diskutoval s riaditeľkou, ako aj klientkami centra. „Teší nás, že aj sám predseda Parlamentu Nórskeho kráľovstva sa zaujímal o projekt, ktorý nórska vláda financuje. Predsa len, raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Pretože o téme telesného, sexuálneho, psychického či ekonomického násilia v rodine musíme neustále hovoriť, keďže je ešte stále tak trochu tabuizovaná,“  vysvetlila Daniela Gáliková.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201