INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Sme úspešní a sme fér!

Sme úspešní a sme fér!

Občianske združenie Equity pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej koncom marca vyhlásilo súťaž o rovnosti a rovnocennosti s názvom Som nenormálne fér. Určená bola pre základné školy, základné umelecké školy, stredné školy, komunitné centrá, detské domovy, centrá voľného času, reedukačné centrá, materské centrá, neformálne skupiny detí a jednotlivcov. Do súťaže zaslali 503 prác – videoklipy, piesne, príbehy, výtvarné práce a dokonca i divadelnú hru. V nich prezentovali svoj spôsob vnímania férovosti. Z nich porota vybrala práce približne 150 detí a pedagógov.

Čo sa dialo ďalej, vám porozprávajú priami častníci a dokonca jedni z víťazov súťaže, žiaci z 5. B triedy zo ZŠ Holíčska:  „V polovici júna sa v SND uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže „Som nenormálne fér“. Do tohto dlhodobého projektu sme sa zapojili aj my. Cieľom bolo nielen súťažiť, ale aj veľa diskutovať, premýšľať, hľadať východiská pre ľudí, ktorým osud nadelil ťažšiu štartovaciu čiaru do života (ľudia telesne i duševne hendikepovaní, deti bez rodičov, deti zo sociálne slabších pomerov…). Spolužiak Maťo vyslovil krásnu myšlienku – že my sme tí šťastní, ktorí takéto problémy nemajú a vyrastajú v prostredí plnom lásky, a preto by sme mali pomáhať.

Náš súťažný príspevok pozostával z trojrozmerného objektu a prezentácie v PowerPointe, v ktorých sme sa venovali spomínaným témam. Súčasťou nášho projektu bola i beseda s tetou Lydkou z organizácie Equity, návšteva kaviarne Radnička, beseda s telesne hendikepovanými, a predsa úspešnými a úžasnými ľuďmi – pani Silviou, poslankyňou NR SR a pánom Ivanom.

Keď moderátorka popoludnia Gabika Dzuriková vyslovila naše mená, skoro sme od prekvapenia zabudli vyjsť na pódium. Až po upozornení Kiky – „Však to sme my!“ – sme sa rozbehli po ocenenie. Získali sme špeciálnu prvú cenu hlavného partnera súťaže Férovej nadácie O2 s hodnotnými darčekmi, certifikát férových žiakov a učiteľa.

Našou najväčšou výhrou však je, že sme spoločne vytvorili niečo zaujímavé, že sme mali možnosť spoznať rôzne ľudské osudy a stretnúť skvelých, obohacujúcich ľudí.“

Deti z 5.B, ZŠ Holíčska

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201