INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dočká sa Gymnázium Einsteinova rekonštrukcie?

Dočká sa Gymnázium Einsteinova rekonštrukcie?

V rámci pravidelných obhliadok budov Bratislavského samosprávneho kraja zástupcovia kraja navštívili Gymnázium Einsteinova. Návštevu inicioval poslanec samosprávneho kraja Eduard Demel (OZ My sme Petržalka), ktorý je zároveň člen rady školy. „Na budove gymnázia dochádza k značnému narušeniu hydroizolácie hlavne vplyvom výstavby susednej diaľnice, opakované opravy nestačia a aj osvetlenie v učebniach nespĺňa súčasné normy,“ uviedol Eduard Demel. Poslanec sa už dlhodobo venuje problematike technického stavu školských budov, ktoré patria BSK. Podľa neho nie je možné naďalej ignorovať tento status quo aj vzhľadom na to, že hrozí ich zatvorenie z dôvodu nevyhovujúcich podmienok na vyučovanie.

Gymnázium Einsteinova je druhé najstaršie gymnázium v Bratislave a najstaršia škola bilingválneho ruského jazyka v Bratislave. Aktuálne sa posudzuje a tvorí projekt, ktorý by mal tento stav zvrátiť a dať zelenú plánovanej investícii. Celá budova musí byť odizolovaná, aby prestali steny vlhnúť. V tomto roku však bude realizovaná zrejme len prvá časť rekonštrukcie v hodnote 50 -70-tisíc eur, ktorá sa týka osvetlenia. Dôvodom je úprava rozpočtovej kapitoly, určenej primárne na opravu a rekonštrukciu stredných škôl. „Na júnovom zastupiteľstve došlo k zníženiu finančných prostriedkov v programe Opravy a údržba, primárne určeného na opravu a rekonštrukciu stredných škôl a prostriedky boli presunuté na opravy ciest. Uvedomujem si, že BSK potrebuje aj zlepšenie stavu ciest, no zdá sa mi nevhodné, aby sme financie ukrajovali práve stredným školám, ktoré si dlhodobo vyžadujú našu pozornosť,“ upozornil Eduard Demel. Študenti a učitelia si teda budú musieť počkať nielen na rekonštrukciu Gymnázia Einsteinova, ale aj ostatných stredných škôl v Petržalke.  „Posledná rekonštrukcia gymnázia sa uskutočnila v roku 1985 a podľa dnešnej obhliadky odborníkov bol nešťastne použitý druh fasády, ktorý absolútne nedýcha,“ povedala riaditeľka gymnázia Drahomíra Kovaříková.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201