INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Dobrý nápad

Dobrý nápad

Učitelia a žiaci v ZŠ Gessayova 2 dostali dobrý nápad. Rozhodli sa pomôcť ľuďom, ktorí pomoc skutočne potrebujú, a tak zorganizovali zbierku trvanlivých potravín. Vyzbierané potraviny potom odovzdali riaditeľke Krízového centra Repuls na Budatínskej ulici. Žiaci a ich rodičia priniesli do školy viac ako 50 kg potravín, ktoré v krízovom centre iste nájdu svoje uplatnenie. Okrem potravín deti nosili aj hračky. Tie by mohli potešiť najmä najmenších obyvateľov tohto zariadenia. Teší nás, že v dobe, kedy väčšina ľudí pozerá len na svoj osoh, sa nájdu aj takí, ktorí neváhajú a podajú pomocnú ruku.

zs gessayova

Svoje dobré srdce a lásku k prírode žiaci tejto školy však dokazujú aj iným spôsobom. Aktívne sa totiž venujú zberom. Celoročne zbierajú vrchnáčiky z plastových fliaš. Touto aktivitou sa zapájajú do súťaže Pomôž škole, zachráň prírodu. V  súťaži sa spomedzi 30 základných škôl v Bratislave umiestnili na 1. mieste, pričom nazbierali viac ako 500 kg vrchnáčikov. Zber papiera je na našej škole už tradíciou  a aj v májovej etape zberu usilovní žiaci a ich rodičia nazbierali počas dvoch týždňov viac ako 11 000 kg papiera.

Životné prostredie chránia aj prostredníctvom zberu plastových fliaš, použitých batérií, a tiež zberom použitého oleja. Všetkým žiakom, rodičom, učiteľom, ale aj pánovi školníkovi, ktorý všetkým usilovne pomáha, patrí veľká vďaka.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201