INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Škôlky počas prázdnin

Škôlky počas prázdnin

Počas letných prázdnin budú mať trojtýždňové „hygienické“ voľno aj petržalské materské Počas prerušenia prevádzky budú dôkladne vyčistené priestory jednotlivých budov, vydezinfikované triedy, šatne, kúpeľne aj hračky pre deti. Pracujúci rodičia petržalských škôlkárov však nemusia mať obavy, kam dajú svoje deti, lebo sú zabezpečené náhradné materské školy nasledovne:

v júli (1. až 31. 7.) budú v prevádzke
MŠ Bohrova
MŠ Nobelovo námestie v MŠ Röntgenova
MŠ Rovniankova
MŠ Šustekova
MŠ Bulíkova
MŠ Gessayova 2 v MŠ Gessayova 31
MŠ Holíčska 50 v MŠ Holíčska 30
MŠ Lietavská
MŠ Strečnianska
MŠ Ševčenkova

v auguste (1. až 31. 8.) budú v prevádzke
MŠ Macharova
MŠ Pifflova
MŠ Bradáčová
MŠ Lachova
MŠ Jankovolova
MŠ Haanova
MŠ Iľjušinova
MŠ Bzovícka
MŠ Turnianska

Materské školy, ktoré majú sídlo v základných školách, MŠ Holíčska 50, MŠ Nobelovo nám. 6 a Gessayova 2 budú mať prerušenú prevádzku počas celých letných prázdnin od 1.7. do 31.8., náhradná prevádzka bude v MŠ Holíčska 30, MŠ Röntgenova 16 a Gessayova 31.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201