INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Najlepšie školské časopisy

Najlepšie školské časopisy

V Miestnej knižnici Petržalka sa už po devätnásty raz zišli redakčné rady školských časopisov pri slávnostnom hodnotení súťaže Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia. Tento rok sa prihlásilo osem školských časopisov. Súťaž sa rozšírila aj o možnosť hodnotiť aj časopisy, ktoré vychádzajú iba v elektronickej podobe. Odborná porota v zložení – grafik Peter Gála, ktorý stojí na čele združenia ASIL (Asociácia ilustrátorov Slovenska ), ktorý bol aj predsedom tohtoročnej poroty, Silvia Vnenková z redakcie Petržalských novín a Rastislav Iliev z Televízie Bratislava poukázala na kladné stránky každého časopisu, ale nešetrila ani kritikou obsahovej a vizuálnej stránky časopisov či štylistiky. Samozrejme, ponúkla aj rady a konštruktívne riešenia, ako sa dajú časopisy vylepšiť, čo zmeniť, ktorú osobitosť a individualitu určite zachovať aj do ďalších ročníkov. Po zhodnotení riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka Katarína Bergerová spolu s vedúcou oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MÚ Veronikou Redechovou a porotcami Silviou Vnenkovou a Petrom Gálom odovzdali čestné uznania a diplomy oceneným redakčným radám.
Čestné uznanie získali časopi Povedajko – ZŠ internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a Gešajko zo ZŠ Gessayova.

školské časopisy 2015

Kategória stredné školy
1. miesto: CREATE – SSUŠAT, Vlastenecké nám.1, ktorý vychádza v elektronickej podobe
2. miesto: MOKY3 – Spojená škola Mokrohájska
3. miesto: Dúha – SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9

Kategória základné školy:
1. miesto: Stopa – ZŠ Nobelovo nám. 6
2. miesto: Iris – ZŠ Černyševského 8
3. miesto: Dudoviny – ZŠ Dudova 2
Porota vyhodnotila aj Skokana roka 2015. Najväčší posun za posledný rok po obsahovej aj grafickej stránke urobil časopis Stopa zo ZŠ Nobelovo nám. 6.

Všetkým zúčastneným redakčným radám, ktoré pracujú pod vedením svojich učiteliek, srdečne gratulujeme a ďakujeme našim sponzorom, ktorí prispeli do súťaže cenami: Mestskej časti Petržalka, Mediaprint – Kappe Pressegrosso a.s., Spoločnosti 7 Plus s.r.o., vydavateľstvu Perfekt, kníhkupectvu Martinus a ASIL – u.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky