INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Petržalský tenis pre všetkých 2014

Petržalský tenis pre všetkých 2014

Dňa 6.6.2014 sa uskutočnil tenisový turnaj žiakov prvého stupňa základných škôl o „Putovný pohárstarostu MČBA Petržalka“. Usporiadateľom boli TŠP (Tenisová škola Petržalka) a ZŠ Nobelovo námestie 6. Turnaja sa zúčastnilo osem základných škôl so šesťdesiatimi ôsmimi žiakmi.

 

 

Záverečné vyhodnotenie škôl

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

I. a II. ročník:

1. Kollárik Filip

2. Mravcová Ema

3.-­‐4. Mračna Marcus

3.-­‐4. Jenčo Dávid

III. a IV. ročník:

1.       Čillíková Paul

2.       Kosť Adam

3.-­‐4. Kačani Lukáš

3.-­‐4. Boča Markus

Poradie škôl:

1. ZŠ Nobelovo námestie 6

2. ZŠ Gessayova

3. ZŠ Dudova

4. ZŠ Prokofievova

5.-­‐6. ZŠ Budatínska, ZŠ Moreover

7.-­‐8. ZŠ Gercenova, ZŠ Pankúchova

Predošlí držitelia „Putovného poháru starostu MČ Bratislava Petržalka“:

1 .ročník 2012 ZŠ Duodena

2. ročník 2013 ZŠ Nobelovo námestie 6

3. ročník 2014 ZŠ Nobelovo námestie 6

 Gratulujeme všetkým!

Pre deti so záujmom o rekreačný a výkonnostný tenis vytvárame na školách a tenisových centrách vhodné podmienky pre ich systematickú prípravu. Príď medzi nás! Tenis je ľahký, zábavný a zdravý.

 

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201