INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Náhradné materské školy v Petržalke

Náhradné materské školy v Petržalke

Rodičia škôlkarov v  Petržalke budú mať pre svoje deti počas letných prázdnin zabezpečené náhradné materské školy.

Počas letných prázdnin zriaďovateľ materských škôl v Petržalke, mestská časť – prerušuje prevádzky materských škôl najmenej na tri týždne, a to z hygienických dôvodov. Počas prerušenia prevádzky budú dôkladne vyčistené priestory jednotlivých škôlok, vydezinfikované triedy, šatne, kúpeľne ako aj hračky pre deti. Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodov čerpania dovoleniek zamestnancami materských škôl, budú školy zatvorené. Pracujúci rodičia petržalských škôlkarov však nemusia mať obavy. Pre ich deti sú zabezpečené náhradné materské školy nasledovne:

počas júla (1. až 31. 7.) bude pre

MŠ Bohrova – MŠ Macharova

MŠ Röntgenova – MŠ Pifflova

MŠ Rovniankova – MŠ Bradáčová

MŠ Šustekova – MŠ Lachova

MŠ Bulíkova – MŠ Jankovolova

MŠ Gessayova – MŠ Haanova

MŠ Holíčska – MŠ Iľjušinova

MŠ Lietavská – MŠ Bzovícka

MŠ Strečnianska – MŠ Turnianska

MŠ Ševčenkova – MŠ Iľjušinova

v auguste (1. až 31. 8.) bude pre

MŠ Macharova – MŠ Bohrova

MŠ Pifflova – MŠ Röntgenova

MŠ Bradáčová – MŠ Rovniankova

MŠ Lachova – MŠ Šustekova

MŠ Jankovolova – MŠ Bulíkova

MŠ Haanova – MŠ Gessayova

MŠ Iľjušinova – MŠ Holíčska

MŠ Bzovícka – MŠ Lietavská

MŠ Turnianska – MŠ Strečnianska

V Petržalke je v súčasnosti 19 materských škôl, v ktorých je prevádzkovaných 105 tried. Z toho sú 2 špeciálne triedy pre 12 detí s diagnózou autizmus (MŠ Iľjušinova), 1 špeciálna trieda pre 9 detí s ľahkým mentálnym postihom (MŠ Turnianska) a 1 trieda pre 21 detí s poruchami výživy (MŠ Pifflova).

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky