INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Naše deti majú deti (4) – Ad: Deťom vstup zakázaný!?

Naše deti majú deti (4) – Ad: Deťom vstup zakázaný!?

(na pokračovanie)

V predchádzajúcom čísle PN sme uverejnili vyjadrenia Magistrátu hl. mesta SR Bratislava a  Bratislavského samosprávneho kraja k spustnutým,  zanedbaným a  v súčasnosti nevyužívaným objektom a areálom – niekdajším materským školám v Petržalke (Znievska 26, Vyšehradská 17, Krásnohorská 14, Znievska 4 a spolovice aj Znievska 2). Ich vyjadrenia sme redakčne nekomentovali, teraz áno. Lebo je podstatné, čo z vyjadrení vlastníkov objektov a pozemkov – mesta, župy (sprostredkované ich hovorcami) vyplýva pre našu petržalskú mestskú časť– samosprávu, úrad.

Požiadať magistrát o zverenie dvoch materských škôl

Komu? Predsa nám – Petržalke. Čo najskôr, hneď! Kým je vôľa a pokým vyjadrenie, ako spôsob riešenia problému nedostatku miest pre deti v materských školách možno v istom zmysle považovať aj za verejný prísľub hl. mesta jeho obyvateľom v Petržalke. Citujme, čo mesto, teda samospráva, magistrát, primátor sú ochotní urobiť: „V súvislosti s objektmi na Znievskej 26 a na Vyšehradskej 17 mesto prikročí k ich rekonštrukcii a sfunkčneniu. V minulosti mesto prenajalo tieto objekty Univerzite Komenského a ak MČ Petržalka prejaví záujem, magistrát vstúpi do rokovania s UK o tom, aby objekty získalo späť pod svoju správu mesto, alebo aby ich mesto mohlo zveriť MČ. Vzhľadom na súčasný stav sú nevyhnutné investície na renováciu oboch objektov, aby mohli znova slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Pre mesto, prípadne mestskú časť, je to však stále výhodnejšia cesta, ako hľadať, prípadne stavať celkom nové zariadenie určené pre materskú školu.“

Na ťahu je Petržalka. Samospráva, úrad, starosta. Prečo? Prvá alternatíva, že mesto ich zrekonštruuje a sfunkční, je bez termínu. Časom mesto nájde tisíc výhovoriek, ako nemá peniaze na rekonštrukciu objektov dnes, ba ani zajtra. Ono ich naozaj ani nemá, je zadlžené až po uši. Navyše, nad objektom Vyšehradská 17 visí hrozba, že v nej mesto zriadi denné krízové centrum pre bezdomovcov, proti čomu sú obyvatelia Lúk V a primátorovi M. Ftáčnikovi adresovali otvorený list (PN ho uverejnili v minulom čísle). Keby však v druhej alternatíve hlavné mesto oba objekty zverilo našej mestskej časti, vyriešili by sa dva problémy – nové miesta pre petržalské deti v zrekonštruovaných materských školách a žiadne centrum pre bezdomovcov. Na Lúkach V by bola dvojnásobná spokojnosť. Isteže – rekonštrukcia bude „niečo stáť“. A nie málo. Kedy, prečo a v mene koho – detí, ich rodičov, obyvateľov Lúk V – si máme trúfnuť na prekonanie prekážok a vyriešenie problému, ak nie práve teraz, keď nám niekto chce zveriť stavby a pozemky?

Takže, poďme, ako v časoch futbalovej slávy na pravom brehu Dunaja: Petržalka, do toho!

Petržalka si môže škôlku – kúpiť!

To je už iný odkaz, inej „kvality“. Kto si pozorne prečítal v minulom čísle PN celé vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja k niekdajším materským školám, potom neprehliadol vyjadrenie župy, citujme: „Budova na Znievskej 4 je stredná škola je to vyhorená budova. V súčasnosti je v štádiu riešenie, čo s ňou bude ďalej.“ Redakčná poznámka: Niekdajšia materská škola a neskôr stredná odborná škola vyhorela 7. novembra 2011. Je to už dva a pol roka odvtedy a stále vzhľad zhoreniska v parčíku, v objatí už zväčša obnovených panelákov. Vizitka na špatnosť a hanbu. Ešteže je podľa vlastníka „v štádiu riešenia, čo s ňou bude ďalej“. (Možno to bude zasa odpredaj? Tak ako pokus na konci roka 2010, čiže rok pred vyhorením, keď vo vyhlásenej verejnej obchodnej súťaži núkal Bratislavský samosprávny kraj predaj dvoch objektov, niekdajších materských škôl Znievska 2, 4 za navrhnutú kúpnu cenu 917-tisíc eur…). Aj keď sa najnovšie v okolí, najmä po krčmách kadečo hovorí, kto sa okolo obhorenej stavby motá, koho vídajú počnúc vraj mníškami až po developera s 12-poschodovou predstavou. Čudovať sa rečiam, keď je tu toľký čas nič a škaredo? Kde potom tlie pravda? Verme, že tá tiež celkom nezhorela…

Znievska 26
Areál niekdajšej materskej školy na Znievskej 26.

Pokračujme. Nie ináč je na tom aj ďalšia bývalá materská škola. Citujme z vyjadrenia BSK: „Budova na Krásnohorskej 14 bola poslancami BSK v roku 2010 vyhlásená za prebytočný majetok. Štyrikrát bola robená verejná obchodná súťaž, ale nikto sa neprihlásil, nakoľko nám patrí len budova, pozemok odkúpila súkromná osoba v roku 2008 od mesta. V prípade ďalšej verejnej obchodnej súťaže sa môže prihlásiť aj Petržalka.“

Posledná veta vyjadrenia župy má ozajstné grády. Ale aj taká môže byť reč župnej administratívy k Petržalčanom, k jednej šestine obyvateľstva BSK. Ako reč povolebná. Keď je už „hotovo“. Lebo ak dnes chcete niekdajšiu budovu materskej školy, ktorá kedysi a dobre „slúžila“, a najmä patrila Petržalke, v ktorej vyrástli lekári, ekonómovia, právnici, pedagógovia, zdravotné sestry, sústružníci a iní a iní… a mohli by vyrásť ďalší inogenerační vzdelanci – môžete sa o ňu „obchodne“ prihlásiť… Lebo tak znie župný odkaz Petržalčanom. Obyvatelia Petržalky ich mestská časť ako eseročka, akciovka či čo? V logike peňazí: Ak „vyhráte“ – teda dáte najviac, tak si kúpte bývalú materskú školu. Za koľko? Ak máme veriť oznámeniu BSK o verejnej obchodnej súťaži, napr. z decembra 2010, potom podľa znaleckého posudku „navrhnutá kúpna cena musí byť v minimálnej výške 900 000 €“. Ako cena schátranej stavby bez pozemkov pod ňou aj v areáli školy. Petržalka ako mestská časť na kúpu toho, čo jej do „zrodu“ nejakých umelých „krajov“ integrálne, funkčne patrilo nemá. Napokon nestačí len „kúpiť“, ale aj zrekonštruovať. Ibaže by sa na odkúpenie a zrekonštruovanie tejto, už takmer zrúcaniny poskladali tí, ktorí by tam chceli umiestniť svoje deti. Ich rodičia…

Krásnohorská 14
Stavba bývalej Materskej školy na Krásnohorskej 14. Jej schátraný objekt oceňujú najmenej na 900-tisíc eur…

Ale to už nie je ako nevydarený vtip na úsmev ani na smiech. Najmä, ak sa čoraz viac niektoré samosprávy na Slovensku miestne, mestské i regionálne menia na realitné kancelárie a keď ich najobľúbenejšou činnosťou sú predaje majetku obce, mesta, kraja, čiže toho, čo patrí všetkým ľuďom. Predávajú ho ako majetok prebytočný, nepotrebný, nákladný, nevyužitý, málo funkčný. To je o veciach. Lenže čo vtedy, ak máme v samospráve aj takých ľudí?! A veru – vidieť to…

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky