INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dobre aj bez mamy

Dobre aj bez mamy

Som matka dcérky, ktorá navštevuje MŠ Ševčenkova. Pre túto MŠ sme sa rozhodli po veľmi dobrom odporúčaní od našich známych. Chcem vysloviť veľkú pochvalu celému učiteľskému zboru a veľmi si cením prácu riaditeľky Mgr. Janky Trvalcovej, ktorá je veľmi milá a láskavá k deťom a ústretová k rodičom (z vlastnej skúsenosti). MŠ poskytuje deťom príjemné prostredie, kde sa veľmi dobre cítia a aj dcérka, ktorá pred nástupom do MŠ nebola bez mamy ani hodinu, si vďaka učiteľkám (Eva Nagyová, Mária Šubínová) veľmi ľahko zvykla. Chcem vyzdvihnúť aj program pre deti, ktorý bol počas roka veľmi pestrý, za čo patrí veľká vďaka riaditeľke. Som veľmi spokojná a dúfam, že aj moja druhá dcérka (1 rok), raz bude navštevovať túto veľmi dobrú MŠ pod vynikajúcim vedením.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201