INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Oslávili sme s deťmi ich deň

Oslávili sme s deťmi ich deň

Tak, ako po iné roky, v sobotu 3. júna, sme v Ovsišti spoločne oslávili MDD  pod záštitou štátnej tajomníčky MŠ SR Oľgy Nachtmannovej a poslankyne petržalského zastupiteľstva Ivany Antošovej, ktoré pre všetky zúčastnené deti pripravili kopec zábavy, prekvapení a darčekov. Chceme poďakovať za hojnú účasť detičiek a ich rodičov, ako aj všetkým, čo pridali ruku k dielu.

Poďakovanie patrí aj MČ Bratislava-Petržalka, ako aj starostovi Vladimírovi Bajanovi. Deti sa veľmi tešili z prítomnosti hasičov, policajtov a veľký úspech zožala aj Adriana Totíková, skvelá režisérka, ktorá si pre deti pripravila herecký workshop.  Deti si za pomoci Unicarecenter, n.o. vyrobili krásne pozdravy ku Dňu otcov. Pri tom im pomáhali aj naše úžasné petržalské seniorky. O celú úsmevnú atmosféru sa postarali rozprávkové postavy, ktoré s deťmi tancovali a spievali. Na záver sme spoločne vypustili balóny s detskými prianiami.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201