INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ďalší školský rok je za nami         

Ďalší školský rok je za nami         

Po celý školský rok sme pre naše deti v MŠ pripravili veľa zaujímavého, deťom sme spríjemňovali pobyt v materskej škole množstvom rôznych akcií, ktoré nadväzovali  na jednotlivé témy v konkrétnych mesiacoch, deti hravou formou  získavali informácie z rôznych oblastí. Deti úspešne končia školský rok a ich posun vpred vidíme nielen my učiteľky, ale hlavne rodičia.

Práve v závere školského roka sa deti prezentujú svojimi programami na besiedkach, či už ku  Dňu matiek alebo v rozlúčke predškolákov. Práve tu vidia rodičia, že ich deti sú nebojácne, vedia vystupovať pred verejnosťou, nie sú uplakané, a tie 6- ročné sú pripravené vyjsť v ústrety povinnostiam v základnej škole.Pre všetky naše deti sme si pripravili to najlepšie na záver školského roka, kde 1.jún je sviatkom všetkých detí, a preto sa celý mesiac nesie v tomto duchu.

Začali sme veľkolepo športovou olympiádou, samozrejme nechýbal ani olympijský oheň a medaily pre všetky deti.  Na olympiáde sa zúčastnili všetky deti, všetci boli aj víťazmi. Hneď na druhý deň  sme pokračovali diskotékou v areáli školského dvora. Veď víťazstvo sa musí osláviť aj piesňou a tancom. Predškoláci navštívili ovocné sady v Dunajskej Lužnej, videli  stromy rôzne plodiny a potešili sa aj zbieraním a ochutnávaním jahôd.

Po krátkej prestávke nás v jeden deň navštívili sokoliari. Deti boli uchvátené, keď videli, ako vtáky reagujú na pokyny sokoliara, ako prelietajú nad školským dvorom. Vypočuli si zaujímavé rozprávanie o ich spôsobe života. Niektoré deti videli tieto vtáky prvý raz. Na záver si mohli s týmito dravcami urobiť spoločné fotografie.

Všetkým týmto akciám zatiaľ prialo krásne slnečné počasie. Dúfame, že bude slnečno aj naďalej, lebo ešte nás čaká fotenie detí – aby bola pamiatka na kamarátov a dni v MŠ. Predškoláci pôjdu na výlet do jaskyne Driny, všetky deti absolvujú výlet Loďou po Dunaji. Medzi týmto všetkým ešte bude aj nejaké divadielko.

Takže ozaj pestrý program, ktorý vždy rozjasní očká detí a deti prežívajú šťastné a radostné chvíle. A čo na záver? Predškolákom zostáva popriať  krásne prázdniny a potom úspešný krok do základnej školy. A tým ostatným deťom, čo ešte ostávajú v materskej škole, aby si prázdniny užili v spoločnosti  rodičov,  starých rodičov, kamarátov a aby sa vrátili do škôlky plní krásnych zážitkov, sily a radosti. A toto prianie nech letí aj pre pani učiteľky.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky