INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

„Budúci olympionici“

„Budúci olympionici“

Pohybová činnosť, ktorá zabezpečuje kvalitu psychosomatického a psychomotorického vývinu detí v predškolskom veku, je každodennou aktivitou detí v MŠ Strečnianska 2.
Pedagogický kolektív neustále hľadá možnosti, ktoré motivujú deti k pohybu a preto sme naše deti prihlásili do 8. ročníka Olympijských festivalov Slovenska, ktorého vyhlasovateľom bol Slovenský olympijský výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska, samosprávnymi krajmi a so Slovenskou asociáciou športu na školách.

V rámci aktivít Týždňa detskej radosti, zároveň v predstihu osláv Olympijského dňa, ktorý sa celosvetovo slávi 23. júna, sme uskutočnili detskú športovú olympiádu s názvom „Športujeme pre zdravie“ v areáli našej materskej školy. Aktivity sa zúčastnilo 125 detí pod vedením kolektívu učiteliek. V rôznych disciplínach, primeraných veku a odvíjajúcich sa od skutočných olympijských disciplín, mali deti možnosť prezentovať svoju telesnú zdatnosť v siedmich disciplínach ako beh, skok do diaľky, hod, prekážkový beh … Keďže nám počasie prialo, našim športoviskom bola školská záhrada.
Slávnostný ráz celej akcie podporila účasť skutočných olympionikov. Pozvanie prijala pani PaedDr. Mária Mračnová, podpredsedníčka Slovenského olympijského výboru SOV, bývalá úspešná československá olympionička v skoku do výšky a pán Samuel Piasecký, športový gymnasta, účastník letnej olympiády v Londýne v r. 2012. Nechýbal ani maskot našej detskej športovej olympiády veľký psík TRIPSY od spoločnosti TRIPSY s. r. o., ktorého doviezlo veľké autíčko – pes.

maskot TRIPSY povzbudzuje
Zoradení a nastúpení škôlkari pod vedením svojich učiteliek tak, akoby boli na ozajstnej olympiáde, prežili malé petržalské „rio“ (budúca olympiáda v Rio de Janeiro 2016). Na terase ich čakali okrem olympijskej vlajky, olympijskej hymny, stojanu na olympijský oheň, panely s olympijským znakom a historickými fotografiami, ale aj vystavené víťazné poháre pána Samuela Piaseckého. Všetko vyvolávalo u detí nesmierny obdiv a bolo silnou motiváciou k pripraveným športovým aktivitám.
Deti za pochodu podľa hudby nastúpili k svojim určeným stanovištiam, vypočuli si olympijskú hymnu, kapitáni družstiev odovzdali p. Piaseckému pochodeň – „olympijský oheň“, ktorý vzbĺkol na vysokom stojane. Potom pani riaditeľka Mgr. Jana Martinovičová všetkých privítala, oboznámila s priebehom, organizáciou, cieľom olympijských hier, zaspievali si, rozcvičili pomocou pesničky „Hlava, ramena, kolena, palce“. Športové disciplíny odštartovali tancujúce mažoretky s úžasnou choreografiou pani učiteľky Mgr. Oľgy Filákovej. Pes TRIPSY počas celého športového zápolenia sprevádzal a povzbudzoval športujúce deti pri jednotlivých stanovištiach.

mažoretky
Po zdolaní všetkých športových disciplín a nazbieraní olympijských kruhov (dokopy 7 disciplín = 7 olympijských kruhov) sa deti občerstvili a opäť nastúpili za zvukov hudby pred terasu, kde ich čakalo vyhodnotenie, ocenenie skutočnými medailami so slovenskou trikolórou a diplomami od SOV, ktoré si prebrali od skutočných olympionikov – pani PaedDr. M. Mračnovej a pána S. Piaseckého. Všetky deti s diplomom a vzácnou medailou radostne zaspievali pieseň Kamarát a akciu ukončili odhodlaným zvolaním „športu tri krát „hurá!“. Veľkým prekvapením bola pre deti sladká odmena – olympijská torta, ktorú pripravila mamička pani Pobočíková. Táto sladká bodka za úspešným dňom vyvolala neutíchajúcu radosť detí.
Bol to krásny, veselý deň plný radosti, pohybu, ale aj nových poznatkov a skúseností. Veríme, že bol silnou motiváciou k tomu aby sa pohybová aktivita stala nevyhnutnou súčasťou života detí i v budúcnosti.
Úprimné poďakovanie patrí celému kolektívu MŠ Strečnianska 2, vzácnym hosťom. Veríme že zážitky zo športového dňa budú dlho rezonovať v srdiečkach detí a zároveň sme presvedčení, že ich športové výkony, sú výborným základom pre zdravý životný štýl, a dúfame, že z niektorých raz vyrastú i budúci olympionici.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky