INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Naše deti majú deti (3) – Deťom vstup zakázaný!?

Naše deti majú deti (3) – Deťom vstup zakázaný!?

Pred mesiacom sme uverejnili v PN článok Deťom vstup zakázaný!?, v ktorom autor textom i fotografiou poukázal na zdevastované predškolské zariadenia – jasle a materské školy – na petržalských Lúkach. Článok aj s ďalšími fotografiami poslala redakcia vlastníkom piatich pustnúcich objektov na Znievskej 26, Vyšehradskej 17, Znievskej 2, 4 a Krásnohorskej 14. Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sme oslovili jednoduchou otázkou: Čo s nevyužitými, zato však zanedbanými objektmi, ako ich spoločnými silami a prostriedkami – hl. mesto, BSK a MČ Petržalka – spoločne obnoviť a opätovne využiť v záujme petržalských detí a ich rodičov. Mesto i kraj takto odpovedali redakcii PN.

Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja

Budova na Znievskej 4 je stredná škola (ktorá má v správe Znievsku 2) – je to vyhorená budova. V súčasnosti je v štádiu riešenie, čo s ňou bude ďalej.

Budova na Krásnohorskej 14 bola poslancami BSK v roku 2010 vyhlásená za prebytočný majetok. Štyrikrát bola robená VOS, ale nikto sa neprihlásil, nakoľko nám patrí len budova, pozemok odkúpila súkromná osoba v roku 2008 od mesta. V prípade ďalšej VOS sa môže prihlásiť aj Petržalka.

Krásnohorská 14
Krásnohorská 14

Pokiaľ ide o škôlky, túto problematiku riešime už druhý rok, a to prostredníctvom dotácií pre obce a mestá. Minulý rok boli dotácie explicitne smerované na rozšírenie kapacít škôlok. Bratislavská župa tak pomohla materským školám s ich renováciou, čím prispela k navýšeniu kapacity až o vyše 400 miest. Dotácie spolu vo výške 150 000 eur dostalo 28 obcí a mestských častí. Tento rok sú dotácie zamerané na zefektívnenie fungovania materských škôl. Doručených nám bolo 80 žiadostí, a to bol aj dôvod prečo sme navýšili tento rozpočet z pôvodných 150-tisíc na 402-tisíc €, čo predstavuje navýšenie o takmer 170 percent. Z 80 žiadostí sme vyhoveli 76 škôlkam. V priemere to bude 5 000 eur na škôlku. Obce žiadajú dotácie napríklad na rekonštrukcie budov, tried, sociálnych zariadení, výmenu okien a dverí, ale aj na revitalizácie ihrísk či nákup hračiek. Schváliť to musia ešte krajskí poslanci na zastupiteľstve, ktoré bude 20. júna. Minulý rok sa nedostalo do škôlok v regióne približne 1 700 detí, preto vidíme aj v rekonštrukciách potenciál na posilňovanie kapacít a predpokladáme, že by sa mohlo vytvoriť približne 300 až 400 miest.

Iveta Tyšlerová, hovorkyňa BSK

Vyjadrenie Magistrátu Hl. mesta SR Bratislava

Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik presadzuje okrem zvyšovania počtu nájomných bytov aj rozširovanie kapacít materských škôl. Situáciu v Petržalke dobre pozná a magistrát pripravuje nové projekty na zlepšenie celkového stavu. V súvislosti s objektmi na Znievskej 26 a na Vyšehradskej 17 mesto prikročí k ich rekonštrukcii a sfunkčneniu. V minulosti mesto prenajalo tieto objekty Univerzite Komenského a ak MČ Petržalka prejaví záujem, magistrát vstúpi do rokovania s UK o tom, aby objekty získalo späť pod svoju správu mesto alebo aby ich mesto mohlo zveriť MČ.

Detské ihrisko v okolí MŠ Vyšehradská 17
Detské ihrisko v okolí MŠ Vyšehradská 17

Vzhľadom na súčasný stav sú nevyhnutné investície na renováciu oboch objektov, aby mohli znova slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Pre mesto prípadne MČ je to však stále výhodnejšia cesta, ako hľadať, prípadne stavať celkom nové zariadenie určené pre materskú školu. Zmiernenie problémov Petržalčanov, ktoré súvisia aj s nedostatkom materských škôl v tejto časti mesta, je jednou z priorít primátora Milana Ftáčnika a odborné útvary mesta pripravia alternatívne riešenia aktuálnej situácie. Ďalší objekt na Znievskej (2, 4) je v správe Bratislavského samosprávneho kraja a jeho prípadná revitalizácia je plne v kompetencii BSK.

Stano Ščepán, hovorca Bratislavy

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky