INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zvuky cez ruky majú úspech

Zvuky cez ruky majú úspech

Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom pomáha obetiam domáceho násilia dostať sa z neho a začať nový život, deťom s CAN syndrómom a rodinám v krízovej rozvodovej situácii. Deti, ktoré sa ocitnú v zložitej životnej situácii majú traumatizujúce zážitky a potrebujú pomoc na ich spracovanie. Mnohé z nich navštevujú individuálne psychologické sedenia, ako aj skupinové formy terapií.

Hovorí sociálna pracovníčka Mgr. Katarína Čierna: „Vďaka finančnej pomoci Nadácie pre deti Slovenska a grantovému programu Hodina deťom sa nám aj tento rok darí plniť aktivity v prospech detí, ktoré to potrebujú. Projekt s názvom Všetci za jedného – jeden za všetkých sme spustili začiatkom školského roku 2012/2013 a ukončíme ho po odovzdaní vysvedčenia, keď celoročnú prácu zavŕšime víkendovým pobytom pre matky s deťmi. Vďaka projektu ponúkame deťom skupinový program – môžu každomesačne navštevovať muzikoterapiu, tvorivé dielne či detskú skupinku. Deťom to prináša uvoľnenie, naučia sa spolupracovať, budovať sebavedomia a zdravo tráviť voľný čas.“

Z pravidelných aktivít má tento rok asi najväčší úspech muzikoterapia, vedená OZ Zvuky cez ruky. Deti hrajú na rôzne veľkých bubnoch, fľašiach a iných hudobných nástrojoch. Vedie ich odborník Mgr. Anton Gúth a deti si spoločné hranie užívajú. Ostatné skupinové aktivity pripravujú a vedú dobrovoľníci (väčšinou študentmi sociálnych oborov). Každý z nich je školený na prácu s deťmi. Prejde niekoľkými školeniami, kým začne s deťmi pracovať a neskôr si prácu overuje na supervízii (stretnutí s odborníčkou – kolegyňou, kde spoločne riešia vzniknuté situácie, s ktorými si v danej chvíli nevedeli rady).

IMG_13185

Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom sa venuje tejto cieľovej skupine už 17 rokov. Napriek tomu, že už odvtedy na území Bratislavy vznikli viaceré krízové strediská poskytujúce služby obetiam domáceho násilia, dopyt po týchto službách stále neklesá. Je potrebné stále o tejto téme informovať, aby sa odhalilo čo najviac prípadov a poskytla sa im účinná pomoc.

 

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky