INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Úspech závisí od počtu hlasujúcich!

Úspech závisí od počtu hlasujúcich!

Mestská časť Petržalka prihlásila projekt obnovy ihriska a parčíku na Znievskej ulici do druhého ročníka programu SPPoločne, ktorý vyhlásila Nadácia SPP. Petržalka v prvom kroku uspela, pretože Nadácia SPP obnovu ihriska a parčíku vyhodnotila ako projekt kvalitný, zaujímavý a zaradila ho do verejného online hlasovania.

Druhým krokom je hlasovanie verejnosti, ten majú v rukách obyvatelia, ktorí môžu prispieť ku krajšej a zelenšej Petržalke. Stačí ak zahlasujú za petržalský projekt, urobiť tak môžu do 23. júna prostredníctvom webovej stránky www.petrzalka.sk, kde nájdu odkaz na hlasovanie alebo prostredníctvom priamej linky na stránke Nadácie SPP http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projektu/486?1=1&region=2&order=p_name. Vlani obyvatelia hlasovali tiež, žiaľ, chýbalo 100 hlasov, aby bola Petržalka úspešná. Samospráva verí, že tento rok sa to jej obyvateľom podarí a že pre obnovu ihriska získa grant vo výške osemtisíc eur.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky