INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tridsiatka ako sa patrí

Tridsiatka ako sa patrí

Ľudská pamäť je výnimočný dar, ktorý nám umožňuje pozrieť sa späť a zároveň nás posúva dopredu. Tridsať rokov je z pohľadu vekov kvapka v mori, pre ľudí je 30 rokov tretina života. A čo znamená 30 rokov v živote základnej školy? Brány ZŠ na ulici Bélu Kuna sa žiakom na našom sídlisku otvorili v školskom roku 1982/1983. Škola si výročie pripomenuli koncom mája slávnostnou akadémiou v priestoroch tej istej školy, lenže od roku 1990 už so sídlom na Gessayovej ulici.

Od svojho vzniku až po súčasnosť škola zaznamenala niekoľko veľkých medzníkov, ktoré pripomenuli riaditelia vo svojich videopozdravoch. Súčasná riaditeľka školy Mgr. Viera Šuleková sa poďakovala za zodpovednú prácu pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ktorí svojou svedomitou a obetavou prácou prispeli a naďalej prispievajú k výchove a formovaniu mladej generácie.

Medzi hosťami boli aj zástupca starostu M. Miškov, ktorý odovzdal riaditeľke ďakovný list starostu V. Bajana, a vedúca OŠKaŠ V. Redechová. V kultúrnom programe pod moderátorskou taktovkou vedúcej vychovávateľky A. Bruttovszkej sa striedali žiaci a hostia. Umeleckým zážitkom bolo vystúpenie Bratislavského chlapčenského zboru pod vedením Mgr. Art. Magdalény Rovňákovej, ArtD. Svieži pozdrav detí z partnerskej MŠ na Gessayovej ulici zase vyvolal úsmevy na tvárach prítomných, s harmonikovým sprievodom učiteľky Danky Vargovej boli jednoducho úžasné. Moderný tanec žiakov tanečnej skupiny KIDZ roztlieskal prítomné publikum a piesňami pozdravili školu seniorky z Denného centra na Osuského 3, s ktorými sme si v rámci Projektu Reťaz skúseností – most generácií vytvorili veľmi pekné vzťahy.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky