INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Slniečkový deň

Slniečkový deň

Slniečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti, cez mrak hlávku vystrčilo a ďalej ani ťuk. Zavŕtalo sa do obláčikov a prespalo celý deň. Ale keby slniečko vedelo, ako sa deti z materskej školy Holíčska 30 tešili práve 31. mája do škôlky, bolo by si aj oči vyočilo, len aby mu nič neušlo.

Videlo by malé žlté slniečka ako veselo súťažili, šantili s balónikmi, vykrúcali sa na Slniečkovej diskotéke a maškrtili samé dobroty. Videlo by nové preliezky, pieskovisko, hojdačky a lavičky, ktoré deti z elokovaných tried dostali na hranie počas krásneho slniečkového dňa. Ale keďže prespalo celý deň, nevie, že deti potešené darčekmi , kreslili slniečkový deň pre svoju mamičku.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201