INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poďakovanie

Aj prostredníctvom PN chceme poďakovať a vyzdvihnúť prácu celého kolektívu MŠ Iľjušinova 1. Svoje posledné dni si tam ako predškolák odratúva aj náš syn Damiánko. Od samého začiatku navštevovania materskej školy sme ani na okamih nezapochybovali o profesionalite a odbornom prístupe učiteliek k našim deťom.

Milá pani riaditeľka Majka Králiková, milá pani učiteľka Jarka Kocsisová, ďakujeme vám za vašu obetavú prácu, za všetko, čo ste pre naše deti urobili, za to, čo ste ich naučili. Sme radi, že sme mali možnosť vás aj osobne spoznať. Tak ako deti, aj my rodičia sme mali vo vás absolútnu istotu, že o naše deti je počas dňa dobre postarané a že na nich v škôlke čaká mnoho zaujímavých náučných aktivít a pestrého programu. Prajeme vám, aby ste aj naďalej úspešne napredovali v tom, čo robíte a na tvárach našich detičiek videli len úprimné úsmevy a veselé očká. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s vami.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201