INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Deti z materských škôl spoznávali spolu svet

Deti z materských škôl spoznávali spolu svet

Materská škola Lietavská 1 je dobrým príkladom multikultúrnej výchovy a edukácie detí predškolského veku. Dôkazom boli aj tohtoročné multikultúrno-tvorivé dielne a etnopárty v materskej škole, odkiaľ si deti aj hostia z pozvaných petržalských materských škôl odniesli mnoho zážitkov.

Myšlienka projektu Farebný svet sa zrodila pred štyrmi rokmi a je naozaj krásnym príkladom spoločnej detskej komunity. Od toho času sú deti čoraz častejšie vystavené rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa dostávajú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na výzvy pripravené a aby boli schopné rozpoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne prieniky vo svojom okolí. Farebný svet priblížil deťom zvyky a tradície jednotlivých národov, rozvíjal ich empatiu a akceptáciu človeka s jeho individuálnymi osobitosťami či už vo výzore, farbe pleti, tradíciách, odievaní, pričom nezastupiteľné miesto mali aj ukážky tradičného slovenského kultúrneho dedičstva.

Koncom mája sa vstupná hala MŠ zmenila na letisko v Bratislave, kde sa prišli prichádzajúci hostia i deti s učiteľkami z materských škôl v Petržalke zaregistrovať, prevzali si letenky na cestu po imaginárnom svete farieb, kultúr, tvorivosti a fantázie, o ktorý sa postarali šikovné učiteľky. Na privítanie si deti zaspievali a zatancovali slovenské ľudové tance, prezreli si výstavku charakterizujúcu Slovensko, slovenské tradície a kultúru. Návštevníkov privítali škôlkari z Lietavskej chlebom a soľou v slovenských krojoch, prezlečení za Eskimákov, černoškov, Číňanov v kimonách, orientálne tanečnice, či Indiánov s čelenkami a pozvali svojich rovesníkov z petržalských materských škôl na prehliadku ich kultúr, spôsobov života či tradícií.

lietavská

Po takom privítaní sa „zo Slovenska“ vydali v sprievode svojich letušiek, žiakov zo ZŠ Budatínska, do najrozličnejších kútov zeme. V krajine snehu a ľadu zhotovovali Eskimákom kožušinové čiapky, lovili ryby a stavali puzzle z krýh, hľadali cestu medvieďatka k mame – ľadovej medvedici. U veľkého náčelníka Indiánov vyrábali čelenky, spoznávali rastliny a živočíchy, zdobili si tváre. V „Afrike“ si za zvukov etnobubnových rytmov zatancovali a poriadne zabubnovali na originálne nástroje a ozdobili sa vlastnoručne vyrobenými náhrdelníkmi a náramkami. Stavba Čínskeho múru a miska ryže, v ktorej deti s paličkami hľadali skrytý poklad, vítala deti v Ázii. Krásna Jasmin, či Aladin s ťavou nás doviedol do Orientu, kde si deti „zalietali“ na lietajúcich kobercoch, či pošepli želanie do Aladinovej lampy, skúsili písať arabské písmená a vyrobili originálne dlaždičky …

Deň plný hier a zábavy sa skončil „príletom naspäť do Bratislavy“, vystúpením orientálnych tanečníc z tanečnej skupiny Šeherezáda. Na záver si hostia odniesli Certifikát priateľstva a darčeky.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky