INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Deň detí na sídlisku Kopčany

Deň detí na sídlisku Kopčany

Deň detí sa s Ulitou na sídlisku Kopčany oslavoval oneskorene – bolo treba počkať, kým sa počasie trochu umúdri. Tím Ulity zorganizoval akciu začiatkom júna s podporou skautov a skautiek z 1. zboru Baden-Powella z Bratislavy, ktorí pripravili pre deti zábavné stanovištia s témou Cirkus.

Deti na stanovištiach plnili rôzne úlohy – budili opičky na strome, pomáhali skákať tuleňom do vody, hľadali stratené zvieratká, farbili pávovi pierka, nosili prasiatkam zemiaky, skúšali, či sú tiež také ohybné ako šašo… Dobrovoľníci boli nadšení z nasadenia detí a ich chuti hrať sa. Počas akcie pomáhali aj mladí ľudia zo sídliska – dievčatá maľovali na tvár, chlapci zostrojili na stromoch perfektnú hojdačku a hrali s mladšími deťmi futbal. Zapojilo sa viac ako 50 detí vo veku od 2 až do 18 rokov a súťažiaci na záver získali drobnú odmenu. Pozrieť sa prišlo aj asi 30 rodičov a iných dospelých zo sídliska. Oslava MDD sa mohla uskutočniť vďaka podpore z programu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska a Nadačného fondu Telekom.

den detí kopčany

Program Komunitné centrum Kopčany, v rámci ktorého Ulita poskytuje vzdelávacie, voľnočasové a poradenské služby deťom a mladým ľuďom, je možné realizovať vďaka dlhodobej podpore Bratislavského samosprávneho kraja a dotácii od mestskej časti Bratislava-Petržalka.

den detí kopčany1

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201