INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rodinný koncert

Rodinný koncert

Cieľom projektu rodinných koncertov je iniciovanie rodičov k aktívnemu prístupu k hudbe a prebúdzaniu záujmu o umenie aj u ich ratolestí. ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici pripravila 26. apríla koncert s vystúpením niekoľkých rodinných zoskupení. Vyzdvihnúť treba najmä:  komorné trio  v zostave sestier – S. M. Bachledová klavír, L. Bachledová husle, P. Bachledová violončelo-naštudovali a zahrali  melodické skladby od. S. Watsa.

Duo zobcových fláut –(mama a dcérka) S. Drličková-Sterankova a K. Steranková pripravili do programu anglické songy. Súrodenci  S. Achs (zobcová flauta) a N. Achsová (husle) uviedli známe  ľudové piesne Ej láska, láska a Dýnom dánom. Dobové tance Allemande, renesančný a starý tanec zazneli na zobcových flautách v podaní súrodencov  F. Pohánku a Z. Pohánkovej. Program doplnili účinkujúci sólovou hrou na zobcovej flaute, klavíri, gitare, trúbke, klarinete a recitáciou. Ako hosť obohatil podujatie študent bratislavského konzervatória  O. Fridrich vyspelou hrou na akordeóne.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201