INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Futbalový tábor FCPA

Futbalový tábor FCPA

Na základe pozitívnych skúseností z minulých rokov, futbalový klub FC Petržalka akadémia pripravil v areáli M. C. Sklodowskej (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični) pre ratolesti aj tento rok Denný futbalový tábor, ktorý sa bude pre rôzne ročníky narodenia konať v troch turnusoch.

Turnusy: 10. – 14. 7.  (ročníky 2004, 2005, 2006), 17. – 21. 7. (ročníky 2007, 2008, 2009, 2010), 24. – 28. 7.  (ročníky 2007, 2008, 2009, 2010). Denný režim: 8.00 h – otvorenie dňa, 8.30 h – tréning, 10.30 h – spoločenské hry, 12.00 h – obed, 12.30 h – spoločenské aktivity, 14.00 h – futbalové video,15.00 h – tréning, 17.00 h – ukončenie dňa. Týždenný poplatok je 125 eur (v cene je pitný režim a 3-krát strava – desiata, obed, olovrant). Prihlásiť sa možno u Martina Stopku (manažér mládeže), kontakt 0915 059 087 alebo email martin.stopka@fcpa.sk alebo u Maroša Skovajsu (šéftréner prípraviek) 0902 658 530, maros.skovajsa@fcpa.sk.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201