INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tomáš Leňo svojich súperov vyučoval

Tomáš Leňo svojich súperov vyučoval

 

V apríli sa konalo 2. kolo žiackej ligy v zápasení vo voľnom štýle. Usporiadateľom bol ZK Baník Prievidza, ale zápasilo sa v peknej telocvični základnej školy v Dolných Vesteniciach. Pretekárov privítala starostka obce Kvetoslava Šimorová. Aj v tomto kole štartovali chlapci z Petržalky zo zápasníckeho krúžku ZŠ Černyševského 8. Teraz však iba štyria. Chlapci súťažili vo vekovej  kategórie prípravka ročník 2005 až 2007, mladší žiaci ročník 2003 a 2004 a starší žiaci ročník 2001 a 2002. Štartovalo 11 zápasníckych klubov a súťažilo 160 pretekárov.

Tomáš Leňo pri víťaznom zápase
Tomáš Leňo pri víťaznom zápase

výsledky: prípravka: 33 kg –  13.miesto Michal Pálik

44 kg – 1. miesto Tomáš Leňo

mladší žiaci: 73 kg – 2. miesto Denis Tranžík

do 85 kg – 3. miesto Filip Kapsz

Michal Pálik ročník 2007 štartoval v skupine s chlapcami, ktorí sú až o dva roky starší, a preto na nich nestačil fyzicky ani technicky. Denis Tranžík odviedol vcelku dobrý výkon. V snahe zvíťaziť sa vo finále dopustil drobných chýb, ktoré rozhodli o jeho tesnej prehre. Keď bude takto bojovať aj ďalej a nadobudne pretekárske skúsenosti, výsledky sa určite dostavia. Filip Kapsz mal smolu, prekonával brušnú koliku. Tomáš Leňo predviedol opäť vynikajúci výkon. Dá sa povedať, že na žinenke vyučoval svojich súperov. Všetky zápasy vyhral na lopatky pred ukončením časového limitu, vrátane finálového.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201