INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Lego ako učebná pomôcka

Lego ako učebná pomôcka

Dopoludnie 5. mája bolo ukážkou tvorivosti a príležitosťou pre deti a ich učiteľky z 8 MŠ a zo ZŠ Pankúchova sprostredkovať radosť z objavovania a pocit naplnenosti z úspechu pri vytvorení LEGOobrazu podľa vyžrebovaného diela s využitím učebných pomôcok LEGO. Cieľom bolo podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu vyjadriť pomocou aktivít s digitálnymi technológiami a s LEGO svoje pocity z vnímania umeleckých diel: pomenovať druh výtvarného diela, dielo opísať – „čítať“ a následne o ňom rozprávať, aktívne reagovať na dielo a aktivity inšpirované dielom, spracovať podnety z umeleckého diela pomocou lega do asambláže, povedať, či sa im dielo páči alebo nie.

Odmenou pre deti boli i diplomy a drobné darčeky od miestneho úradu i sponzora – fixy, bublifuk a keksík.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky