INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Farebný svet na Lietavskej

Farebný svet na Lietavskej

Od roku 2010 sa Materská škola na Lietavskej ulici pravidelne stáva organizátorkou multikultúrnych projektov pre deti petržalských materských škôl a hostí.

Tohtoročný 4. máj sa znovu stala materská škola miestom tvorivosti, farieb, fantázie a prezentácie rozličných kultúr. Učiteľky premenili priestory materskej školy na všetky kontinenty sveta, o ktorých si pripravili prezentácie a spestrili ich kulisami charakterizujúcimi krajiny.

ms lietavská

Cieľom celej akcie bolo spoznávanie rozmanitosti sveta, objavovanie kultúr, vytváranie vzájomného porozumenia medzi ľuďmi, predchádzanie rasovým  predsudkom.

Už pri vstupe do materskej školy spoznávali deti z petržalských materských škôl ľudové remeslá a tradície slovenského národa, ktoré ešte oživila slovenskými piesňami a tancami folklórna skupina Katka, Monika a harmonika.

20160504_095052

Ideou úvodu tejto multikultúrnej akcie slovenskými tradíciami a remeslami je myšlienka, že keď spoznáme  naše slovenské tradície a históriu, budeme na ňu hrdí. Dostatočne sebavedomí potom dokážeme akceptovať a objavovať rozmanité  kultúry a národy.

Po  folklórnom pásme o živote na slovenskej dedine v podaní folkloristov a aktívnych detí, sprievodkyne akciou deti zaviedli do krajín orientu, Číny, Afriky, do krajín Indiánov či Eskimákov.  Deti sa hrou na cestovateľov zapájali do workshopov, prostredníctvom ktorých poznávali krajiny a kultúrne tradície národov.

Veríme, že si všetci hostia odniesli z tohto dňa mnoho nezabudnuteľných zážitkov a pozitívnych skúseností a odišli stotožnení s myšlienkou nášho projektu: „Svet je krásny preto, že je farebný a rôznorodý.“

 V mene kolektívu MŠ Lietavská 1

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201