INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aj predškoláci majú kurz prvej pomoci

Aj predškoláci majú kurz prvej pomoci

Školský vzdelávací program  Materskej školy Strečnianska 2 „Slniečkový rok“ pri realizácii prierezovej témy LÚČIK ZDRAVIA predpokladá, že deti si osvoja základné poznatky a zručnosti ako si chrániť svoje zdravie i zdravie iných. Dlhoročná spolupráca materskej školy a Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej 20 efektívne napomáha k naplneniu tohto cieľa.

V rámci praktického vyučovania v materskej škole si študenti Strednej zdravotníckej školy pod vedením Zlatice Tongelovej, Oľgy Füleovej a Aleny Sušilovej pripravili pre deti dvojdňový kurz prvej pomoci. Prezentácia  na interaktívnej tabuli,  príbehy dokumentované obrázkami uviedli deti do problému poskytovania prvej pomoci a ošetrovania.

predskolaci, kurz prvej pomoci

Na stanovištiach, ktoré vytvorili a materiálne zabezpečili šikovné študentky, sa deti zoznámili s obväzovým materiálom a postupmi pri ošetrovaní rán, popálenín, mali možnosť použiť fonendoskop a počúvať vlastné srdiečko či srdiečko kamaráta. Na resuscitačnej bábke sa učili   poskytovať  umelé dýchanie i to, ako  pomáhame dieťatku, ak vdýchne cudzí predmet a dusí sa (búchať do chrbátika, tlačiť pod bruškom – heimlichov hmat). Zopakovali si,  ako privolať pomoc telefonicky.

Získané poznatky si overovali v interaktívnych hrách. Študentky si dali veľa práce s prípravou, čo sa odzrkadlilo v pozornosti a aktivite detí  pri plnení úloh.

Tento kurz prvej pomoci priniesol obojstranne veľa zážitkov a skúsenosti  ako  pre deti, tak aj pre študentky Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej 20. Za úspešné poskytovanie  prvej pomoci čakala deti odmena – diplom, omaľovanky a hravé balóniky.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201