INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Základná umelecká škola oslavovala

Základná umelecká škola oslavovala

Všetky koncerty v školskom roku 2014/2015 boli venované 65. výročiu vzniku Základnej umeleckej školy na Daliborovom námestí. Jej zakladateľom bol František Oswald, už vtedy známy organista v Petržalke. Škola prechádzala za toto obdobie rôznymi zmenami, názvami, sťahovaním. V školskom roku 1982/1983 získala súčasnú budovu na Daliborovom námestí, kde sídli riaditeľstvo školy a nachádza sa tam aj koncertná sála s historickým dvojmanuálovým organom.
V aprílovom týždni vrcholili koncerty k tomuto významnému výročiu. Uskutočnili sa dva učiteľské koncerty, na ktorých sa predstavili pedagógovia z hudobných oddelení v sólovej hre, ale aj v rôznych komorných obsadeniach. Koncerty mali vysokú umeleckú úroveň so zaujímavým pestrým repertoárom. Na jednom koncerte účinkovali aj bývalí absolventi školy. S potešením môžeme konštatovať, že pedagógovia dali kvalitný profesionálny základ našim žiakom pre ich budúce povolanie.
Hlavný slávnostný koncert, ktorý sa uskutočnil 15. apríla, tiež venovaný tomuto výročiu, otvorila riaditeľka ZUŠ Mgr.art. Tatiana Schlosserová, ktorá v stručnosti nahliadla do histórie školy. Veľká česť pre nás bola, že pozvanie prijal syn zakladateľa školy, Peter Oswald s rodinou, ktorý sa prihovoril prítomným v spomienkach na svojho otca Františka Oswalda a začiatky budovania tejto školy. Potom sa rozozvučala koncertná sála pestrým priehrštím hudby a tanca. Žiaci svojím programom dokázali, že prostredníctvom kvalifikovaných a pre umenie zapálených pedagógov dokazujú svoju šikovnosť, lásku k hudbe a umeniu. Koncertnú sálu dotvárala výzdoba prác žiakov výtvarného odboru, ako i spomienkové fotografie z minulosti.
Zlatým klincom a ukončením tohto slávnostného programu bolo vystúpenie Petra Oswalda, ktorý zahral a zaspieval populárnu taliansku pieseň O sole mio. Tak sme si dôstojne pripomenuli 65. výročie založenia Základnej umeleckej školy sídliacej na Daliborovom námestí v Petržalke.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201