INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Umelci – jubilanti

Umelci – jubilanti

ZUŠ Jána Albrechta oslavuje už 25-ročné jubileum. Od začiatku bola zameraná na štyri odbory: hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. V poslednom období pribudol piaty – atraktívny obor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Vynikajúce výsledky škola dosiahla zásluhou súčasnej riaditeľky Lucie Celecovej. Do povedomia sa svojou činnosťou dostala nielen v domácom prostredí, ale nadviazala početné kontakty i s umeleckými školami v zahraničí.

ZUŠ Jána Albrechta organizuje dve celoslovenské súťaže, ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR. Súťaž v komornej hre MUSICA CAMERATA JÁN ALBRECHT v tomto roku v novembri zavŕši jubilejný 5. ročník. Druhá súťaž s názvom SLOVENSKÝ DETSKÝ OSKAR sa zameriava na detskú audiovizuálnu a multimediálnu tvorbu. Výsledkom sú spravodajské a publicistické príspevky a videoklipy.

Jedinečná reprezentácia všetkých odborov ZUŠ sa uskutočnila v novom SND 14. apríla za prítomnosti ministra školstva Dušana Čaploviča a ďalších významných osobností kultúrneho a umeleckého života. Pri tejto príležitosti boli udelené a slávnostne odovzdané ceny za účasť v 2. ročníku celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v súťažných kategóriach: spravodajstvo, publicistika, kamera, strih, réžia, dievčenský výkon pred kamerou, chlapčenský výkon pred kamerou, hudobný dokument – videoklip, krátky hraný film, animovaný film. Z významných úspešných projektov v uplynulom čase sa do histórie školy zapísal projekt na motívy rozprávok H. Ch. Andersena V Záhrade rozprávok. Národný umelec Tibor Bártfay po predstavení v Primaciálnom paláci venoval škole sochu H. Ch. Andersena – miniatúrny model originálu nainštalovaného na Hviezdoslavovom námestí.

Žiaci ZUŠ Jána Albrechta účinkujú pravidelne každoročne v projekte Bratislava pre všetkých – to najlepšie z mesta a i v tomto roku 26. – 27. apríla na nádvorí Primaciálneho paláca pri soche a fontáne, koncerte v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a tiež na dostihovej dráhe v Petržalke spestrili kultúrne programy a sprievodné atrakcie. Mnohé výmenné zájazdy a účinkovanie žiakov ZUŠ Jána Albrechta sú zaznamenané v školskej kronike – Medzinárodný festival hudobných škôl vo Varšave, vo Fínsku, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku, Česku a Rakúsku.

Pri príležitosti svojho jubilea ZUŠ uskutoční v máji a júni slávnostné podujatia. Na Bratislavskom hrade bude 28. mája o 17. h Slovensko-český večer. Srdečne pozývame všetkých rodičov, žiakov a priaznivcov umenia.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky