INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Novodobo so Shakespearom

V apríli sa už tradične koná okresné kolo súťaže Novodobo so Shakespearom pre petržalské základné školy. Minulý týždeň sa na Základnej škole Tupolevova 20 stretlo 43 žiakov z 11 petržalských škôl. Súťažili v troch kategóriách: v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku. Kategórie boli ďalej rozdelené na mladších žiakov (5., 6., 7. ročník) a starších žiakov (8., 9. ročník).

Porota zložená zo skúsených a obetavých učiteliek anglického jazyka mala ako vždy náročnú úlohu. Vďaka trpezlivej príprave pedagógov predviedli nádejné talenty profesionálny výkon a prispeli tak ako v prechádzajúcich ročníkoch k vysokej úrovni tejto súťaže. Udelených bolo 18 hodnotných cien. Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa na súťaži podieľali a pri jej organizácii pomáhali.

Výsledky sú uverejnené na webovej stránke www.zstupolevova.stranka.info

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201