INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Materské školy – ich straty a nálezy

Materské školy – ich straty a nálezy

Materské školy má v Petržalke „pod palcom“ Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ktoré im robí kompletný servis od odbornej až po materiálnu pomoc, bežnú údržbu, komplexnú agendu aj hospodárstvo. Tomuto všestrannému zariadeniu šéfuje Ing. Milan Lezo, ktorý v oblasti petržalského školstva pracuje už 24 rokov. Hovorili sme s ním aj o tom, ako vyriešiť akútny nedostatok miest v petržalských materských školách.

Momentálne je v Petržalke 19 MŠ, koľko ich bolo pôvodne?

– V Petržalke bolo postavených 47 – 48 objektov MŠ alebo detských jaslí. Časti Lúky a Dvory mali budovy, v ktorých spoločne sídlili jasle s MŠ. Časti Háje a Ovsište mali dva samostatné objekty spojené terasou.

Dnes už existujú len súkromné jasle a budov MŠ zostala menej ako polovica. V ostatných sídlia rôzne inštitúcie. Niektoré objekty vo vlastníctve BSK a magistrátu však chátrajú, hoci kapacita MŠ v Petržalke nepostačuje. Ide o časť Znievskej 2, Znievsku 26, Krásnohorskú 14 a Vyšehradskú 17. Prečo je to tak?

– Keď sa do Petržalky sťahovali mladé rodiny, budovy MŠ boli plne využité. Ale deti odrástli a záujem o MŠ klesal, až zostalo aktívne využívaných len 19. Prevádzkovať ich viac bolo nerentabilné, a preto boli poskytnuté na iné účely – najmä strednému školstvu, po ktorom v tom čase rástol dopyt. Ak by sme dnes chceli tieto objekty opäť využívať ako MŠ, museli by sme ich rekonštruovať. To znamená minimálne nové okná a oprava strechy. Zároveň inštitúcie, ktoré v tých objektoch sídlili, si ich prispôsobili svojim potrebám. Z toho vyplývajú nutné úpravy interiéru, aby spĺňal normy pre MŠ. To všetko sú náročné finančné investície. Nehovoriac o tom, že vlastníkom objektov nie je Petržalka. A ich súčasní majitelia, hoci ich momentálne nevyužívajú, ich našej mestskej časti neponúkli.

Akú kapacitu majú petržalské MŠ?

– Existujú tri typy MŠ. V lokalitách Háje a Ovsište sú štvortriedne v každej s kapacitou 22 + 3 deti (ktoré môžu v prípade potreby prijať navyše). Teda spolu až 96 detí. V lokalitách Lúky, Dvory sú dva typy budov – s otvoreným átriom (chýba časť pre jasle), tam je šesť tried (130 detí) a s uzatvoreným átriom, kde je sedem tried a kapacita 150 -160 detí. Počet detí závisí aj od ich vekového zloženia.

Petržalka nedostatok miest v MŠ začala riešiť aj elokovanými triedami. Čo to presne znamená?

– Sú to triedy materskej školy umiestnené v budove základnej školy. Zatiaľ máme dve – od januára 2013 pre MŠ Holíčska v ZŠ Holíčska. Navštevujú ju deti predškolského veku. Hoci je to určite pre riaditeľky MŠ zložitejšie na organizáciu, rieši to nedostatok miest v MŠ a zároveň sa deti rýchlejšie adaptujú na nástup do prvej triedy. Prospech z takéhoto pracoviska má aj ZŠ, pretože všetky jej priestory sú plne využité, čo je výhodné aj z ekonomického hľadiska.

Ekokované triedy vznikajú len z kapacitných dôvodov?

– Dôvodom je nedostatok miest v MŠ a zároveň existencia voľných nebytových priestorov v ZŠ. V najbližšej budúcnosti plánuje mestská časť otvoriť dve elokované triedy v priestoroch ZŠ Nobelovo nám.

V Petržalke chýba 400, respektíve ak rátame aj 2-ročné deti, až 700 miest v MŠ. Aké je ideálne riešenie tohto problému? Získať nazad a rekonštruovať objekty bývalých MŠ alebo zakladať elokované triedy?

– Závisí to nielen od peňazí, ale aj od lokality. Rekonštruovať objekty si vyžaduje nemálo peňazí. V elokovaných triedach sú vynaložené náklady sotva desatina či dokonca pätina. Elokované pracovisko nám vytvorí dve triedy, ale rekonštrukciou budovy by sme mohli získať až sedem tried. Pre správne rozhodnutie je dôležitá analýza konkrétnej lokality a rastu jej populácie.

Takže hoci sa v konkrétnej lokalite nachádza voľná budova, neznamená to, že by bola aj skutočne kapacitne vyťažená? Ktoré časti Petržalky majú problém s miestami v MŠ?

– Dosť veľký záujem o MŠ je lokalitách Znievska 2 a Vyšehradská 17. To platí aj pre Ovsište a Háje, ale tam sú budovy MŠ s najmenšou kapacitou (4 triedy) a ich prípadná rekonštrukcia by teda nebola veľmi efektívna. Treba vziať do úvahy aj časový faktor –požiadavky na MŠ sú v rôznych obdobiach rôzne. Pohybujú sa v sínusoide. Momentálne je počet detí predškolského veku vysoký, o štyri-päť rokov bude pravdepodobne nižší. A môže sa stať, že v tom čase budeme mať zrekonštruovanú MŠ, ktorú však nebudeme vedieť využiť. A dnes prevádzkovať nejaký objekt len preto, že sme doň investovali, môže byť veľmi nerentabilné.

Mala by sa teda Petržalka radšej vydať cestou elokovaných tried?

– Ich výhodou je okrem nízkych zriaďovacích nákladov ich flexibilita. Ak je viac predškolákov, zriadime elokované pracovisko – keď vyrastú, zmení sa elokovaná trieda spať na triedu ZŠ. A to za cenu minimálnych nákladov. Ďalším kladom je, že ich možno operatívne zriadiť či zrušiť v akejkoľvek lokalite. Čo sa týka prevádzkových nákladov, jedna elokovaná trieda má dve učiteľky. Ak by sme obnovili celú bývalú MŠ, potrebujeme aj kompletný personál od riaditeľky až po kuchárku.

Riešením situácie v Petržalke by mohla byť kombinácia oboch spôsobov. Pokračovať v zriaďovaní elokovaných pracovísk a ak spomínaná analýza rastu populácie vytypuje vhodnú lokalitu, pustiť sa aj do rekonštrukcie bývalých budov MŠ.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky