INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

„Malkáči spíkovali“

„Malkáči spíkovali“

V ZŠ Lachova sa uskutočnil 16. ročník súťaže Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ. Zúčastnili sa na nej žiaci z 12 petržalských škôl – základné školy Budatínska, Černyševského, Dudova, Gessayova, Holíčska, Lachova, Nobelovo nám., Pankúchova, Prokofievova, Tupolevova, Turnianska a Rusovce.

Žiaci súťažili hravou a nenásilnou formou, primeranou ich veku, v šiestich disciplínach – napr. čítanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba, počúvanie s porozumením, hovorenie… Zvláštnosťou bolo aj to, že žiaci reprezentovali svoju školu v dvojčlenných družstvách. Na začiatku súťaže si každé družstvo vyžrebovalo meno zvieraťa a súťažilo anonymne pod jeho názvom – Bears, Elephants, Cats, Dogs, Tigers….

Jednotlivé disciplíny hodnotila porota v zložení – Mgr. Erika Kovácsová, Mgr. Priska Sekerová a Mgr. Nadežda Jarábková. Hlavnými organizátorkami súťaže boli učiteľky anglického jazyka zo ZŠ Lachova – Mgr. Mária Máčadyová a PaedDr. Renáta Hebortová. Pri organizovaní im pomáhali aj starší žiaci, ktorí asistovali a vytvárali modelové situácie a pre súťažiacich pripravili aj zaujímavý program.

Na prvom mieste sa umiestnila ZŠ Černyševského, druhá skončila ZŠ Pankúchova a tretia ZŠ Nobelovo nám. Víťazi dostali okrem diplomov krásne a hodnotné ceny, bez zaslúženej odmeny však nezostal nikto. Hoci príprava na súťaž je veľmi náročná, po jej skončení majú dobrý pocit všetci – organizátori, učitelia i žiaci.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky