INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

„Malkáči spíkovali“

„Malkáči spíkovali“

V ZŠ Lachova sa uskutočnil 16. ročník súťaže Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ. Zúčastnili sa na nej žiaci z 12 petržalských škôl – základné školy Budatínska, Černyševského, Dudova, Gessayova, Holíčska, Lachova, Nobelovo nám., Pankúchova, Prokofievova, Tupolevova, Turnianska a Rusovce.

Žiaci súťažili hravou a nenásilnou formou, primeranou ich veku, v šiestich disciplínach – napr. čítanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba, počúvanie s porozumením, hovorenie… Zvláštnosťou bolo aj to, že žiaci reprezentovali svoju školu v dvojčlenných družstvách. Na začiatku súťaže si každé družstvo vyžrebovalo meno zvieraťa a súťažilo anonymne pod jeho názvom – Bears, Elephants, Cats, Dogs, Tigers….

Jednotlivé disciplíny hodnotila porota v zložení – Mgr. Erika Kovácsová, Mgr. Priska Sekerová a Mgr. Nadežda Jarábková. Hlavnými organizátorkami súťaže boli učiteľky anglického jazyka zo ZŠ Lachova – Mgr. Mária Máčadyová a PaedDr. Renáta Hebortová. Pri organizovaní im pomáhali aj starší žiaci, ktorí asistovali a vytvárali modelové situácie a pre súťažiacich pripravili aj zaujímavý program.

Na prvom mieste sa umiestnila ZŠ Černyševského, druhá skončila ZŠ Pankúchova a tretia ZŠ Nobelovo nám. Víťazi dostali okrem diplomov krásne a hodnotné ceny, bez zaslúženej odmeny však nezostal nikto. Hoci príprava na súťaž je veľmi náročná, po jej skončení majú dobrý pocit všetci – organizátori, učitelia i žiaci.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201