INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Veľké upratovanie

Veľké upratovanie

Po veľkom upratovaní priestorov školy, školského dvora a čistení brehov Chorvátskeho ramena si žiaci a ich učitelia v ZŠ Turnianska pripomenuli Deň Zeme aj náučno-zábavnými aktivitami.

Riaditeľka RNDr. Daniela Leštinská privítala aj starostu Vladimíra Bajana a poslankyňu MZ Petržalka Ivanu Antošovú. Ochotne ich sprevádzala po všetkých stanovištiach, ktoré si žiaci pripravili pri tejto príležitosti pre deti z troch okolitých materských škôl, pre seniorov aj klientov OZ Impulz. Divadielko O medveďovi, ktorý rozmýšľal, spoznávanie živočíchov a rastlín našej planéty a ich správne umiestnenie do konkrétneho prostredia či správne triedenie odpadu boli len kvapkou v mori rôznych aktivít, ktoré si žiaci ZŠ Turnianska pripravili. Škôlkarov zaujal aj jednoduchý kurz prvej pomoci a klientov OZ Impulz zas recyklované výrobky z papiera, vrchnákov a starých tričiek.

bajan námestie

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201