INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poďakovanie

Poďakovanie

Vážený pán starosta, dovoľte mi touto cestou v čase plnom skôr negatívnych ohlasov, kedy je slov uznania ako šafránu, vysloviť slová uznania a chvály na Materskú školu na ulici Piflova 10, Petržalka. Navštevuje ju moja dcéra Ema Jurčová, a uznanie chcem vysloviť predovšetkým učiteľkám Ľubici Otrubovej a Gabriele Ječnej, ktoré svojím citlivým a profesionálnym prístupom vytvárajú príjemný a kvalitný priestor na predškolskú výchovu detí. Nemôžem opomenúť ani ústretový prístup riaditeľky, či ostatných zamestnancov.

Často sa stretávam s názorom, že kvalitnú predškolskú výchovu detí zabezpečujú predovšetkým súkromné materské škôlky. Po našej osobnej skúsenosti však môžem smelo vyhlásiť, že sa miestnej časti Petržalka podarilo zriadiť Materskú škôlku, ktorá jej robí výborné meno – podobne ako väčšinou ústretoví zamestnanci miestneho úradu, kde som tiež vždy vybavil všetko potrebné rýchlo, efektívne a bez zbytočných prieťahov.

Radoslav Jurča, Lužná 1, BA V

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201