INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalské rodiny menia svet

Petržalské rodiny menia svet

Tento rok je v Materskom centre Budatko a v materskej škole Holíčska 30 výnimočne zelený. MC Budatko, o. z., spustilo začiatkom marca eko-projekt Krôčik po krôčiku meníme svet, podporený sumou 4-tisíc eur zamestnaneckým programom Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis.

Projekt bol rozdelený do viacerých aktivít. Ich spoločným cieľom je poukázanie na možnosti šetrenia prírody – a v konečnom dôsledku často aj vlastnej peňaženky v každodennom živote bežnej petržalskej rodiny. Na projekte spolupracuje Budatko s MŠ Holíčska a s OZ Petržalské ihriská.

Projekt Krôčik po krôčiku meníme svet nie je zameraný len na dospelých. Od marca sú pripravované recyklačné tvorivé dielničky pre deti v centre aj materskej škole, kde z odpadového materiálu – z PET-fliaš od nápojov vytvárame kvetinky, maľujeme na odpadový papier, z kartónových obalov vyrábame domčeky, z wc roliek vtáčiky a iné.

Ďalšie naše aktivity sa sústreďujú na vzdelávanie rodín ako celku. Napríklad na prednáškach o správnom separovaní domáceho odpadu sa deti aj rodičia mohli dozvedieť, že separovanie, to nie je len sklo, PET-fľaše a papier. Spolu hádali, do ktorého kontajneru patria rôzne iné druhy odpadkov – konzervy, obaly od jogurtov, vajíčok a podobne.

Naše recyklačné aktivity vyvrcholili koncom apríla veľkou brigádou, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s MŠ Holíčska 30. „Spoločne s pani riaditeľkou Pilárikovou a jej zástupkyňou Krovinovou sme pozvali všetky rodiny navštevujúce MC Budatko aj rodičov detí v MŠ Holíčska, aby s nami strávili príjemný deň,“ hovorí Jana Hrehorová, iniciátorka projektu a štatutárka materského centra. „Každý sa mohol zapojiť na čas a do činností, ktoré mu najviac vyhovovali, či išlo o hrabanie pokosenej trávy, zbieranie odpadu, zametanie, maľovanie plota či sadenie nových rastlín. To všetko v rodinnom duchu a príjemnej slnečnej atmosfére.“

Cieľom projektu však nie je len revitalizácia areálu škôlky a vysadenie zelene. „Nemenej dôležitým prvkom je aj zvyšovanie povedomia o dôležitosti separovania odpadu a recyklácie,“ potvrdzuje Jana Hrehorová. „V júni preto Budatko aj MŠ Holíčska plánujú veľký recyklačný deň. Túto tému chceme deťom predstaviť vo forme hier a zaujímavých stanovíšť z odpadového materiálu, ktorý už teraz zbierame vďaka našim sympatizantom. Zo škatúľ od mlieka a džúsov plánujeme napríklad postaviť domček pre deti. Zbierame aj vrchnáky z PET-fliaš, plechovky, konzervy, rolky z toaletného papiera – každé stanovište potrebuje iné materiály. Výsledok bude veľmi zaujímavý, chceme, aby sa rodičia aj deti zamysleli nad skrytými možnosťami zdanlivo nepotrebných vecí aj doma.“

Odmenou za vynaloženú snahu všetkých zúčastnených budú nové preliezačky v spoločnom areáli MŠ Holíčska 30, radosť zo zrevitalizovaného okolia centra a školy, a v neposlednom rade spojenia petržalských rodín pre dobrú vec.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky